Godkänn

Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies

Läs mer om cookies

Förenklad anhörigvård i hemmet

Allt fler personer vårdas i hemmet där en anhörig ofta tar ett stort ansvar för den dagliga vården. En viktig uppgift för kommunen är att stötta dessa anhörigvårdare. Vårt it-stöd ACTION Plus ger vårdtagaren möjlighet att bo kvar i hemmet längre. 

En ny version av it-stöd för anhörigvård i hemmet

Det unika med ACTION Plus är att det ger tillgång till medicinsk vårdinformation, praktiska råd och bakgrundsinformation om vårdtagarens tillstånd, men att det också fungerar som en social plattform.

Via videosamtal (surfplatta eller mobil) kan både den anhörige och brukaren få direktkontakt med kommunens personal, familj och vänner, men också men andra anhörigvårdare i liknande situationer. På så sätt får både den anhörige och brukaren ett smidigt hjälpmedel som höjer livskvalitén och underlättar i hemmet.

Dessutom visar studier på stora besparingar i form av minskat behov av andra dyrare vårdinsatser både från kommunen och från landstinget. 

Vilka har nytta av ACTION Plus?

  • Kommunerna som kan erbjuda en hög vård- och omsorgskvalité till äldre och anhörigvårdare samtidigt som det innebär en högre kostnadseffektivitet.
  • Äldre som vill kunna bo kvar hemma, men som behöver stöd av vårdper­sonal och närstående.
  • Anhöriga som får stöd och råd i omhändertagandet av familjemedlemmen.
  • Barn och barnbarn som vill ha hög kvalitet i kontakten med sina föräldrar trots att man bor långt ifrån varandra.

Värdefulla forskningsresultat

Forskning utförd på Högskolan i Borås, Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, visar att ACTION-tjänsten innebär en rad fördelar, både vad det gäller livskvalitet, vård- och omsorgskvalitet och kostnadseffektivitet.

Mer information

Mats Forsberg, e-mail: mats.forsberg@evry.com, mobil: +46706710252
Anders Funk, e-mail: anders.funk@evry.com, mobil: +46709840813