Godkänn

Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies

Läs mer om cookies
evry-insurance.jpg

EVRY + Cambio

Ett starkt nordiskt alternativ

Läs mer

Hälso- och sjukvård

Innovation och samarbeten ska ge mer tillgänglig vård

Vi på EVRY satsar för att ligga i den absoluta framkanten när det gäller e-hälsa. Receptet? Att lägga krut på innovation och täta partnersamarbeten.

Vården står inför många utmaningar. Det handlar bland annat om brist på kvalificerad vårdpersonal, den demografiska utvecklingen, ökningen av kroniska sjukdomar och behovet av nya verksamhetsprocesser. EVRY satsar på innovation och täta partnersamarbeten för att kunna leverera moderna IT-lösningar. Allt för att kunna göra vården mer tillgänglig.

Bättre användande av IT

På EVRY menar vi att bättre användande av IT kan möta flera av de utmaningar vården står inför. Det innebär bland annat att vi i större omfattning ser individen som en tillgång som kan bli delaktig i vårdkedjan på ett annat sätt än tidigare. Genom år av nära samarbete med olika aktörer i vården har EVRY fått en unik kunskap om vårdprocesserna. Vi kan erbjuda en rad olika lösningar som omfattar både invånarens, patientens och vårdgivarens behov av säkra och tillgängliga produkter och tjänster.

Två hjärnor tänker bättre än en

Utöver generellt konsultstöd jobbar vi även med systemutveckling, införande, förvaltning och arkivering av system hos kunderna. Men ensam står inte alltid stark. Våra partnersamarbeten är mycket viktiga. Vi förenar våra egna lösningar med marknadsledande produkter från våra partners. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder en effektiv och säker helhet. Vi tror på samarbeten för att nå ännu längre. Två hjärnor tänker bättre än en.

Innovation ska modernisera kundernas vardag

Vi ser att just teknikutvecklingen tillsammans med konkurrensen på marknaden gör det nödvändigt för oss att satsa betydande resurser på innovation. Vår satsning på EVRY Strategic Design Lab gör att vi ännu bättre kan bistå våra kunder med att modernisera deras vardag. 

Står starka inför upphandling

Ett av de företag som EVRY samarbetar med är Cambio, som är framgångsrika med sina produkter och tjänster inom vårdinformation och e-hälsa. Cambio är liksom EVRY ett nordiskt företag och tillsammans blir vi ett starkt alternativ i kommande upphandlingar. Närmast för dörren står den upphandling av vårdinformationssystem som landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Blekinge och Region Örebro ska göra tillsammans. 

Critical Care

Genom att i realtid samla in och presentera stora mängder data i grafisk form kan läkare och vårdpersonal fatta välgrundade beslut snabbare.

Läs mer

EVRY + Cambio - ett starkt nordiskt alternativ

EVRY + Cambio - ett starkt nordiskt alternativ

Läs mer

e-Arkivering

Vi erbjuder e-Arkivering för att långsiktigt säkra journalinformation oavsett om den ska arkiveras, gallras eller läggas ner!

Läs mer

Journalföring

Sammanhållet journalsystem som stödjer vårdens kärnverksamhet, både för slutenvård och primärvård

Läs mer

Läkemedelshantering

Genom att ha tillgång till patientens läkemedelslista och ett bra stöd vid förskrivningen kan man undvika att göra om misstag som redan finns dokumenterade, exempelvis att sätta in ett läkemedel som patienten visat sig inte tåla.

Läs mer

Remisshantering

Säkra och effektiva rutiner för remisshantering ökar patientsäkerheten och effektiviserar arbetet för vårdpersonalen

Läs mer

Patientnära tjänster

Behovet av e-tjänster i vården växer hela tiden. Genom tillgång av information från vården finns en uppsjö av möjligheter. Om den enskilda individen/patienten dessutom kan bidra med sin egen information blir resultatet ännu bättre.

Läs mer

Elektronisk formulärhantering

Genom att använda vår lösning för att skapa och använda elektroniska formulär som integreras med era befintliga system kan verksamheten effektivisera sitt arbetssätt och spara pengar genom lägre portokostnader.

Läs mer

Samordnad vårdplanering

kommunikationsverktyg som koordinerar insatser av primärvård, slutenvård, psykiatrisk öppenvård och kommunen.

Läs mer

Medicinsk diagnostik

Vår lösnings uppgift är att ge underlag för snabb och säker diagnostik till och svara för medicinteknisk säkerhet i sjukvården.

Läs mer

Portallösning

En inloggning och ett patientval skall räcka för att nå all information om en patient oavsett i vilket system den hanteras.

Läs mer

Integrationer

Vårpersonal behöver få tillgång till korrekt information oavsett vilket IT-stöd som uppgifterna hämtas ifrån. Integrerade IT-system betyder sparad tid och ett effektivare arbetssätt.

Läs mer

Applikationsintegration och Single Sign On

För att kunna bedriva en effektiv och säker vård måste åtkomsten av vårdsystem vara så enkel som möjligt. En inloggning och ett patientval skall räcka för att nå all information om en patient.

Läs mer

Vårdval

Lagen om valfrihet i vården gör det möjligt för landsting och regioner att erbjuda sina invånare möjlighet att välja vårdgivare i olika kategorier. Det ställer krav på både en fungerande ekonomisk modell och på en effektiv hantering av personliga val.

Läs mer
samarbeteevrycambio-1748x878.jpg

EVRY + Cambio - ett nordiskt alternativ

Företagen har nyligen inlett ett samarbete med målet att vinna den så kallade Sussa-upphandlingen av nytt vårdinformationssystem.

Läs mer

Relaterade kundcase

Över en miljon svenskar läser nu sin journal via nätet!

Journalen - gör patienten mer delaktig i sin vård

I februari passerade vi gränsen för när över en miljon människor har använt tjänsten Journalen, där du kan ta del av anteckningar, provsvar och remisser och mycket annat som vårdpersonal har skrivit i din journal.

Läs mer
Sammanhållet vårdprocesstöd i Östergötland

Landstinget i Östergötland - vårdprocesstöd

Sammanhållet vårdprocesstöd i Östergötland

Läs mer
e-Arkivering säkrar information från tidigare använda journal-system

Karolinska universitetssjukhuset - e-Arkivering

e-Arkivering säkrar information från tidigare använda journal-system

Läs mer
Prator säkrar planering av den fortsatta vården efter sjukhusvistelsen

Landstinget i Uppsala - säkrar planering av vård efter utskrivning från sjukhus

Prator säkrar planering av den fortsatta vården efter sjukhusvistelsen

Läs mer
Örebro Läns Landsting integrerar läkemedelsmodulen i journalsystemet NCS Cross

Örebro Läns Landsting - integrerad läkemedelsmodul

Örebro Läns Landsting integrerar läkemedelsmodulen i journalsystemet NCS Cross

Läs mer

Kontakta oss för att få veta mer