Hoppa till innehåll
Applikationshantering

Applikationshantering

Att hantera applikationer är inte alltid en lätt uppgift. Du måste konstant hålla dem uppdaterade med nya versioner och verktyg. Dessutom behöver du se till att de fyller sitt syfte och anpassade efter just ditt företag.

Vi har ett ramverk för integrerad applikationshantering som vi kallar för ett livscykelperspektiv. Där ser vi applikationen som navet för att kunna uppnå ett digitalt försprång, där kostnadseffektivitet och skalbarhet är i fokus.

Kontinuerlig skalbarhet och flexibilitet

När det kommer till att hantera applikationer tror vi på kontinuitet, skalbarhet och flexibilitet. För att erbjuda dig rätt resurser skapar vi ett arbetsteam för dina applikationstjänster. Vi ser till att kompetens och kapacitet från vårt team alltid står till ditt förfogande när du behöver det. Vi skalar upp eller ner teamet för att kunna hantera såväl enskilda applikationer som hela applikationsportföljer, med samma höga leveranskvalitet. Dessutom anpassar vi våra resurser efter era behov under året, och lägger upp en plan för detta under våra månatliga servicemöten.

En dedikerat partner som sköter allt

Som partner och rådgivare ser vi till att allt fungerar som det ska. Det innebär att vi dagligen kommer att:

  • Ge den support som behövs

  • Hantera incidenter och funktionella förbättringar

  • Hålla applikationerna uppdaterade med nya versioner och verktyg

  • Se till att dina applikationer fyller sitt syfte och fortsätter att vara anpassade till ditt företag.

Tjänster som ger tillgång till expertis

Din kontaktperson hos oss ser till att ni kan dra nytta av styrkan och kompetensen inom EVRY och kommer att tillämpa specialistkompetens när det behövs. Utöver det nyttjar vi kapaciteten vi har i andra länder (genom EVRY Indien och EVRY Ukraina) när vi ska leverera specifika projekt eller i de fall mer kapacitet krävs under begränsade perioder.

Här är några av våra mest uppskattade tänster inom applikationshantering:

  • En ansvarig kontaktperson hos EVRY
  • Ärendehantering
  • Moln-transformation
  • Dynamisk skalbarhet på våra tjänster, inklusive offshore-kapacitet
  • Modernisering av plattformar och funktionell förbättring.

Behöver du hjälp att managera dina applikationer?

Börja med att fylla i dina kontaktuppgifter så återkopplar vi inom kort!

Related Content

This is an introduction to related content.