Hoppa till innehåll
Ramavtal IT-drift

Ramavtal IT-drift

EVRY är leverantör i Kammarkollegiets ramavtal IT-drift. Ramavtalet vänder sig till statliga myndigheter, kommuner och landsting samt även till företag och organisationer som anmält sitt intresse och är berättigade att avropa från avtalet.

Mer information om avropsberättigande finns på Kammarkollegiets webb.

Ramavtalet omfattar tjänster inom införande, drift och avveckling. Tjänsterna delas in i följande tjänsteområden:

  • Bastjänster
  • Tilläggstjänster
  • Stödtjänster

Avrop kan inkludera såväl bemanning som funktionella åtaganden.

Tjänsterna är standardiserade och har en modulbaserad uppbyggnad. Detta ger stor flexibilitet i upphandlingar för att möjliggöra avrop av tjänster enligt exakta önskemål.

Ramavtalets giltighetstid
Avrop från Ramavtalet IT-Drift görs under Ramavtalets löptid, 2017-11-14 till och med 2020-11-13. Avropet gäller i 36 månader från och med det datum det trätt i kraft och kan därefter förlängas med ytterligare högst 48 månader.

Hur avropar jag?
På Kammarkollegiets hemsida www.avropa.se finns mer information samt möjlighet till att skicka en avropsförfrågan till alla Ramavtalsleverantörer.

Du är även välkommen att kontakta oss direkt på:
itdriftmellan@evry.com (offentlig verksamhet med 100-400 anställda)
itdriftstorre@evry.com (offentlig verksamhet fler än 400 anställda)