Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Ler mer om cookies

Transaksjonsovervåkningsprogramvare

EVRY's transaksjonsovervåkningsprogramvare, Secana, er en komplett løsning for kortutstedere og innløsere som ønsker en intern håndtering av transaksjonsovervåkning for å detektere og forhindre misbruk av korttransaksjoner.

Programvarene leveres med et webgrensesnitt og brukeradministrasjonsdel. Secana benytter regler for å analysere transaksjoner, og programvaren kommer med ferdiglagde regel-maler. Ved at brukeren selv kan bestemme kombinasjoner av felter og terskelverdier som skal utløse et resultat, sikrer man effektive regler som er enkle å vedlikeholde for analytikerne.

Med Secana Authorization Assistant reduseres tap med opp til 70 %.

Secana Card Protector

Overvåkning av transaksjoner i nær-sanntid.
Secana Card Protector analyserer korttransaksjoner i nær-sanntid. Etter hvert som korttransaksjoner kommer bolkevis inn i databasen, kjøres de gjennom brukerdefinerte regler. Transaksjoner som bryter en eller flere regler legges deretter i en kø for manuell kontroll av analytikere.

Sanntidsovervåkning og avvisning/blokkering av autorisasjoner

Secana Authorization Assistant «SAA» sender analyseresultater til et autorisasjonssystem, som tar SAA sitt råd med i vurderingen når det avgjør hvordan en transaksjon skal behandles. Secana Authorization Assistant kan dermed gi råd til autorisasjonssystemet om å avvise autorisasjonsforespørsler i faresonen, slik at misbruk stoppes innen transaksjonen gjennomføres.

Secana Merchant Monitor

Secana Merchant Monitor analyserer og overvåker brukerstedstransaksjoner i en portefølje. Programvaren gjør at innløser kan avdekke potensiell risiko hos brukersteder, være seg svingninger i brukerstedets transaksjonsvolum, chip prosent og så lignende. For hvert brukersted opprettes egne dagsprofiler med transaksjonsdetaljer, som legges inn i en dagsprofil. Transaksjonsdata sendes bolkevis gjennom brukerdefinerte regler, og hvis transaksjonen bryter en eller flere regler, blir den lagt i en kø for manuell kontroll av kortinnløsers analytikere.

Interessert i mer informasjon?