Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Ler mer om cookies

Visjon og verdier

EVRY har en visjon for selskapet - Embrace infinite opportunities – som er et viktig utgangspunkt for vårt selskapsnavn.

Vi har en misjon – We bring information to life, creating value for our customers to the benefit of society. Hver og en av medarbeiderne i EVRY gjør dette hver eneste dag. Som enkeltmennesker i selskapet deler vi de samme ambisjonene for fremtiden.

I EVRY er vi fokusert på at verdiene ikke skal være pynt, men prege alle de ansatte, alle beslutninger, alle handlinger og alle mål. Dette er våre verdier:

Anticipate needs

 • Know your customers – be there for them
 • Understand your clients and their business
 • Foresee opportunities and initiate change
 • Respect each other

Go beyond expectations

 • Strive for excellence
 • Dare to think differently
 • Challenge conventions and shape the future
 • Trust your strengths and develop your talent

Perform together

 • Create effective and close partnerships with our customers
 • Share your insight, build our knowledge
 • Build strong and enthusiastic teams
 • Be curious, open and have fun

Empower and inspire

 • Share your energy and ideas with others
 • Be open to new ideas yourself
 • Trust your colleagues
 • Initiate and fulfill

Vår strategi for nordisk lederskap

EVRY skal være den ledende integrerte leverandøren av IT-tjenester i Norden, og dette betyr:

 • Utvikle innovative løsninger med høy verdi for våre kunder og til samfunnet – dette er tett linket opp til visjonen vår.
 • Med vår størrelse og bredde får vi et enormt tilfang av spennende, utviklende og faglig sett krevende prosjekter i hele Norden. Dette gir hver enkelt medarbeider utviklingsmuligheter, og i sum gir dette også en utvikling for selskapet til beste for våre kunder.
 • Vi skal ha de mest entusiastiske medarbeiderne og de mest proaktive – dette ligger nedfelt i den bedriftskulturen vi tilstreber.