Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Pressemeldinger arkiv

Pressemeldinger arkiv

 • Sparebanken Møre og EVRY forlenger samarbeidet

  (Oslo, 21 desember 2015) EVRY og Sparebanken Møre forlenger avtalen der EVRY, i tillegg til leveranse av bank- og driftstjenester, skal levere neste gen (...)

 • Salim Nathoo fungerende styreleder i EVRY

  (Oslo, 9. november 2015) I forbindelse med den pågående etterforskningen av VimpelCom og Jo Lunder vil nestleder i styret, Salim Nathoo, fungere i rollen som styreleder inntil videre. Etterforskningen (...)

 • EVRY inngår en langsiktig avtale med ni sparebanker

  (Oslo, 2. november, 2015) EVRY har inngått en omfattende avtale om leveranse av bankløsninger og total drift av IT-plattformen til ni norske sparebanker. Avtalen strekker seg over en periode på fem år (...)

 • EVRY: Vedrørende finansiell rapportering og strykning

  29. oktober 2015 EVRY ASA ("EVRY") viser til meldingene fra Oslo Børs morgenen i dag, 29. oktober 2015 og i går, 28. oktober 2015, vedrørende en to dagers utsettelse av siste noteringsdato for aksjene (...)

 • EVRY øker sine investeringer i skybaserte infrastrukturløsninger og inngår partnerskap med IBM

  EVRY vil investere betydelig i selskapets infrastrukturvirksomhet og akselererer den pågående moderniseringen . EVRY kombinerer sin omfattende kunnskap og sterke tilstedeværelse i det nordiske mark (...)

 • Skatteverket velger EVRY for seks nye år

  (Oslo, 25. august 2015) EVRY har inngått en ny avtale med det svenske Skatteverket om utvikling, forvaltning, drift og levering av virksomhetsnære tjenester for statens personadresseregister (SPAR) so (...)

 • EVRY: Strykningssøknad innvilget

  (Oslo, 25. august 2015) EVRY ASA viser til tidligere kommunikasjon om strykning fra notering. Børsklagenemden har behandlet klagen fra EVRY ASA over avslaget på selskapets søknad om strykning fra not (...)

 • EVRY iverksetter tiltak for å styrke konkurranseevnen

  (Oslo, 17. august 2015) EVRY har som følge av svake finansielle resultater foretatt en grundig gjennomgang av kostnadene i selskapet. Gjennomgangen konkluderer med at kostnader og utgifter er fo (...)

 • EVRY: Finanskalender - oppdatert

  (Oslo, 16. juli 2015) Finanskalenderen til EVRY ASA er endret når det gjelder 3. kvartal 2015. Ny dato er 30. oktober 2015. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 • EVRY rapporterer NOK 169 millioner i EBITA i 2. kvartal 2015

  (Oslo, 16. juli 2015) EVRY rapporterer en EBITA på NOK 169 millioner i 2. kvartal 2015, sammenlignet med NOK 181 millioner i 2. kvartal 2014. EBITA-marginen ble 5,1% i kvartalet sammenlignet med 5,5% (...)

 • EVRY inngår avtale med nyetablert britisk bank

  (Oslo. 9. juli 2015) Hampden & Co er den første privatbanken som er etablert i Storbritannia på 30 år. Den nye banken bygger på moderne og effektive bankløsninger for å kunne håndtere kunder i det (...)

 • EVRY: Regnskap 2. kvartal 2015

  (Oslo, 8. juli 2015) EVRY ASA legger frem sitt regnskap per 2. kvartal 2015 den 16. juli 2015 kl. 09:00. Presentasjonen finner sted i EVRYs kontorer, Snarøyveien 30 på Fornebu. Denne opplysningen er (...)

 • EVRY - strykningssøknad Oslo Børs

  Oslo, 29. juni 2015 EVRY ASA viser til tidligere kommunikasjon om strykning fra notering og vil med dette informere om at selskapet har påklaget vedtaket til Børsklagenemnden i henhold til børsloven § (...)

 • EVRY - strykningssøknad Oslo Børs

  Oslo, 16. juni 2015 EVRY ASA har mottatt vedtak fra Oslo Børs om avslag på søknad om strykning fra notering. Selskapet vil nå gå gjennom vedtaket og vurdere hvorvidt det skal påklages til Børsklagenem (...)

 • EVRY gjør endringer i konsernledelsen

  (Oslo 1. juni 2015) EVRY ansetter ny CFO og fire nye konserndirektører for forretningsområdene Global Sourcing, Nordic Operations og EVRY Norway, samt HR. - EVRY har som mål å bli den klart ledende l (...)

 • EVRY: Protokoll fra ordinær generalforsamling

  (Oslo 26. mai 2015) EVRY ASA har avholdt ordinær generalforsamling, og selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2013 ble godkjent. Fullstendig protokoll fra generalforsamlingen følger (...)

 • EVRY: ORDINÆR GENERALFORSAMLING - VALGKOMITÉENS INNSTILLING

  (Oslo, 19. mai 2015) Valgkomitéens innstilling til ordinær generalforsamling som vil avholdes 26. mai 2015, er lagt ut på EVRY's hjemmesider www.evry.com. Denne opplysningen er informasjonsplikt (...)

 • Innkalling til ordinær generalforsamling i EVRY ASA

  (Oslo, 5. mai 2015) Aksjeeierne i EVRY ASA innkalles med dette til ordinær generalforsamling tirsdag 26. mai 2015 kl. 10.00 i Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu. Vedleggene til denne innkallingen e (...)

 • EVRY: Styrket EBITA og margin i 1. kvartal 2015

  (Oslo, 29. april 2015) EVRY rapporterer en EBITA på NOK 152 millioner i første kvartal 2015, sammenlignet med NOK 143 millioner i første kvartal 2014. EBITA-marginen har økt fra 4,4% i første kvartal (...)

 • EVRY: Årsrapport

  (Oslo 28. april 2015) Vedlagt følger EVRYs årsrapport for 2014. Rapporten er også tilgjengelig i norsk og engelsk versjon på selskapets hjemmeside www.evry.com Denne opplysningen er in (...)

 • Elever hjelper EVRY med å utvikle apper for barn

  Millennial-generasjonens bank-apper bør kanskje ligne Candy Crush?

 • EVRY: Årsregnskap 2014

  (Oslo, 22. april 2015) Styret i EVRY ASA har godkjent årsregnskap og årsberetning for 2014. Konsernet har gjennom 2. halvår 2014 vært igjennom en strategisk prosess hvor Lyngen Bidco AS, et selskap i (...)

 • EVRY: Endring i finanskalenderen

  (Oslo, 21. april 2015) EVRY ASA generalforsamling er flyttet til 26. mai 2015 klokken 10.00. Adressen er Snarøyveien 30 på Fornebu (Telenor Expo). Denne opplysningen er informasjonspliktig etter (...)

 • EVRY: Regnskap 1. kvartal 2015

  (Oslo, 21. april 2015) EVRY ASA legger frem sitt regnskap per 1. kvartal 2015 den 29.april 2015 kl. 09:00. Presentasjonen finner sted i Snarøyveien 30 på Fornebu (Telenor Expo). EVRY tilbyr webcast a (...)

 • EVRY: Uavhengig uttalelse til obligatorisk tilbud

  (Oslo, 21. april 2015) I forbindelse med det pliktige tilbudet på gjenværende aksjer i EVRY fra Lyngen Bidco AS, har SEB avlagt en uavhengig vurdering av tilbudet i overensstemmelse med verdipapirhand (...)

 • EVRY inngår avtale med Länsförsäkringar Bank

  (Oslo, 1. april 2015) Länsförsäkringar Bank har en klar målsetting om å være ledende innenfor det digitale kundemøtet. Et absolutt krav til samarbeidspartner har derfor vært evnen til å raskt komme ut (...)

 • EVRY ASA - STYRELEDER, NESTLEDER OG REVISJONSUTVALG

  (Oslo, 24. mars 2015) Det vises til valg av nytt styre i EVRY ASA i går 23. mars 2015. Styret har valgt Jo Lunder som styreleder og Salim Nathoo som styrets nestleder. Følgende personer er også valgt (...)

 • Björn Ivroth ny konsernsjef i EVRY

  Styret i EVRY har utnevnt Björn Ivroth til ny konsernsjef. (Oslo, 24. mars 2015) Styret i EVRY ASA har utnevnt Björn Ivroth til ny konsernsjef i selskapet. Ivroth har mer enn 30 års erfaring fra leder (...)

 • EVRY: Protokoll generalforsamling

  (Oslo, 23. mars 2015) Som det fremgår av protokollen vedtok generalforsamlingen blant annet et utbytte på NOK 3,76 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjonærer per utløpet av 23. mars 2015 (sli (...)

 • EVRY: Protokoll generalforsamling

  (Oslo, 23. mars 2015) Vedlagt protokoll fra generalforsamlingen som vedtok nytt styre i EVRY ASA. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 • EVRY - FORSLAG TIL NYTT STYRE

  Oslo, 19. mars 2015 Det vises til det frivillige tilbudet ("Tilbudet") om kjøp av aksjene i EVRY ASA ("EVRY" eller "Selskapet") fremsatt av det heleide datterselskapet av Apax-fondene, Lyngen Bidco AS (...)

 • EVRY ASA - NY FINANSIERING SIKRET

  Oslo, 17. mars 2015 Det vises til det frivillige tilbudet ("Tilbudet") om kjøp av aksjene i EVRY ASA ("EVRY" eller "Selskapet") fremsatt av det heleide datterselskapet av Apax-fondene, Lyngen Bidco AS (...)

 • EVRY - Innkalling til to ekstraordinære generalforsamlinger

  (Oslo, 2. mars 2015) Styret i EVRY ASA innkaller til to ekstraordinære generalforsamlinger i selskapet. De to generalforsamlingene vil finne sted Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu den 23. mars 201 (...)

 • EVRY ASA: Meldepliktig handel

  (Oslo 2. mars 2015) I forbindelse med det frivillige tilbudet fremmet av Lyngen Bidco har følgende meldepliktige handler blitt gjennomført; Carina Carlin har solgt 21.605 aksjer i selskapet. Morten F (...)

 • EVRY: Styrket EBITA og margin i 4. kvartal 2014

  (Oslo, 10. februar 2015) EVRY rapporterer en EBITA på NOK 268 millioner i 4. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 243 millioner i tilsvarende periode året før. EBITA-marginen økte fra 7,0 prosent i 4. kv (...)

 • EVRY: Regnskap 4. kvartal 2014

  (Oslo, 3. februar 2015) EVRY ASA legger frem sitt regnskap per 4. kvartal 2014 den 10. februar 2015 kl. 09:00. Presentasjonen finner sted i Snarøyveien 30 på Fornebu (Telenor Expo). EVRY tilbyr webcas (...)

 • EVRY ASA - Meldepliktig handel

  (Oslo, 28. januar 2015) EVRY ASA har i forbindelse med det frivillige tilbudet fra Lyngen Bidco AS besluttet å akseptere tilbudet for sine 303.080 egne aksjer. Tilbudsprisen for aksjene er 16 NOK per (...)

 • EVRY: Anbefaling fra uavhengig sakkyndig

  (Oslo, 21. januar 2015) I forbindelse med det anbefalte frivillige kontantbudet på 100 prosent av aksjene i EVRY fra fond forvaltet av Apax, har styret i EVRY innhentet en uavhengig vurdering av tilbu (...)

 • EVRY går med UNIT4 Agresso i bank- og finansmarkedet

  Som del av EVRYs økte satsning på Enterprise Applications, har konsernet utvidet partneravtalen med UNIT4 Agresso til å gjelde bank-, finans- og forsikringsbransjen i tillegg til offentlig sektor. EVR (...)

 • Toyota Norge utvider med EVRY

  Toyota Norge har valgt EVRY for standardisering og sentralisering av samhandlingsløsninger for Toyota Norge og Toyotas forhandlere. Avtalen omfatter også drift av 2300 PC klienter og har en varighet p (...)

 • EVRY: Fortsatt mange alvorlige DDoS angrep

  (Oslo, 8.januar 2015) EVRY registrerte totalt 84 DDoS-angrep i 2014 hvorav mange angrep var målrettet og langt mer omfattende enn det man har sett tidligere. «Vi er litt overrasket over at det fortsat (...)

 • EVRY med eksklusiv rett på distribusjon av Folkeregisteret

  (Oslo, 5. januar 2015) EVRY har signert en avtale med Skatteetaten om enerett på distribusjon av informasjon fra Folkeregisteret. Registeret inneholder nøkkelopplysninger om alle personer som er eller (...)

 • EVRY inngår langsiktig avtale med fire banker

  (Oslo, 22. desember, 2014) EVRY har inngått en omfattende avtale om leveranse av betalingsformidlingstjenester til Sparebanken Sør, Sparebanken Sogn og Fjordane, Helgeland Sparebank og Gjensidige Bank (...)

 • EVRY skal levere IT-drift for trelastprodusenten Bergene Holm

  Bergene Holm står ovenfor et generasjonsskifte for IT drift og velger EVRY som partner til å møte fremtidens utfordringer ved å signere en avtale for fem år verdt om lag 10 millioner kroner. Bergene (...)

 • EVRY ASA - TILBUDSPERIODE FOR ANBEFALT FRIVILLIG TILBUD FRA LYNGEN BIDCO AS PÅBEGYNT

  Oslo, 17. desember 2014 - Det vises til frivillig tilbud på alle utestående aksjer i EVRY ASA ("EVRY") som meddelt ved børsmelding 8. desember 2014 ("Tilbudet") og Oslo Børs' godkjenning av tilbudsdok (...)

 • Helse Nord velger elektronisk kurveløsning fra EVRY

  (Oslo, 16.12. 2014) Helse Nord og EVRY signerer i dag konsernavtale for felles, elektronisk medikasjons- og kurveløsning i samtlige av helseforetakets sykehus. Løsningen vil bidra til økt pasientsikke (...)

 • EVRY ASA: Meldepliktig handel

  (Oslo 8. desember 2014) Det vises til dagens melding om et anbefalt frivillig tilbud («Tilbudet») på samtlige aksjer i EVRY ASA på NOK 16 per aksje, fremmet av Lyngen Bidco AS, et selskap kontrollert (...)

 • Anbefalt kontantbud fra fond forvaltet av Apax på 100% av aksjene i EVRY

  Frivillig tilbud på alle utestående aksjer til NOK 16 per aksje. Tilbudskursen utgjør en premie på 53 prosent av volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs for den siste seks månedersperioden frem til EVRY (...)

 • Danske BEC og EVRY inngår minibankavtale

  (Oslo, 24. november 2014) EVRY og BEC har inngått en fem års avtale om leveranse av systemer og tjenester for 450 minibanker som eies av BECs kunder - en rekke banker i Danmark. - Det er viktig for o (...)

 • EVRY: Finanskalender 2015

  (Oslo, 4. november 2014) Finanskalenderen til EVRY ASA er nå klar. 4. kvartal og foreløpige regnskapstall for 2014, 10. februar 2015. 1. kvartal 2015, 29. april 2015 Ordinær generalforsamling, 13. mai (...)

 • 1
 • 2
 • 3
 • ...
 • 22