Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Om EVRY

 

EVRY er et ledende nordisk IT-tjeneste og -programvareselskap med mer enn 10 000 kunder i privat og offentlig sektor. Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig løsninger levert av EVRY. Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse med dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt er EVRY en pådriver i kundenes innovasjon og fornyelse. EVRY hadde i 2017 en omsetning på NOK 12,6 milliarder og 8 800 ansatte i 9 land. Hovedkontoret ligger på Fornebu utenfor Oslo og selskapets aksjer er notert på Oslo Børs.

Som Norges største IT-selskap har EVRY omfattende leveranser til norsk og nordisk næringsliv, finanssektoren og offentlige virksomheter innen stat, kommune og helsesektor.

EVRYs kontor på Fornebu utenfor Oslo. EVRY står bak en rekke innovasjoner som har endret og forenklet folks måte å bruke tjenester i samfunnet på. Hver eneste time, hele døgnet logger noen seg inn i nettbanken, henter fram viktige dokumenter på jobben eller sjekker når neste tog går hjem.

EVRY har ansvaret for omtrent en tredel av alle IT-tjenesteleveranser i Norge. Vi har et stort antall kunder både i offentlig sektor og privat næringsliv, som for eksempel: DNB, Telenor, Posten Norge, Sparebank 1 Gruppen, Statoil, Hydro, Storebrand, Gjensidige, Oslo kommune, Trondheim kommune og NAV.

Du møter blant annet på EVRY når du:

  • Mottar en hentelapp fra Posten via SMS
  • Gjør et oppslag i Folkeregisteret
  • Henter eResepten på et apotek
  • Mottar skatteoppgjøret fra Skatteetaten
  • Søker barnehageplass
  • Gjør et oppslag i motorvognregisteret
  • Bruker nett, kort eller mobile banktjenester
  • Signerer med elektronisk signatur i nettbanken

Fornyer samfunnet

Den digitale revolusjonen gjør at vi tar i bruk nye elektroniske tjenester på stadig flere områder. Vi kan skaffe oss informasjon, bestille varer og tjenester eller utføre offentlige oppgaver når vi måtte ønske det. EVRY muliggjør dette og bidrar således til å forandre livet og arbeidsdagen til mange. Nye forretningsmodeller endrer konkurransen i mange markeder. Manuelle tjenester eller arbeidsoppgaver blir automatisert og digitalisert. Vi har bare sett starten på det som kan skapes av ny anvendelse av teknologi.

Styrket kompetanse, høyere krav

Vi har bygget opp en organisasjon som kan tilpasses lokale utfordringer, men er like fleksibel og effektiv som et stort og internasjonalt selskap. Vi tilbyr de beste løsningene både til de store og komplekse kundene, og til mindre bedrifter som er på jakt etter hyllevarer. Muligheten til å spille på lokalkjennskap og trekke veksler på internasjonale ressurser stiller oss i en unik posisjon hvor innovasjon og fornyelse kommer til gode for kunder og sluttbrukere.

Økt utbredelse av teknologi, høyere generell IT-kompetanse og en gjennomgående digitalisering av samfunnet gjør at brukerne også stiller høyere krav til løsningene de skal bruke. Vi vil ikke slå oss til ro med bare å være størst.

Teknologi er ikke bare data, det er en del av folks liv. EVRY jobber hver dag for å gjøre det visjonen vår sier: Embrace infinite opportunities. Selskapet har om lag 8 800 ansatte og er representert i 50 byer i Norden med hovedvekt på Norge og Sverige.

I tillegg har selskapet virksomhet i India, USA og Ukraina som bidrar med betydelig leveranser til nordiske kunder, i tillegg til å levere tjenester i andre europeiske land og i USA.