Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Historie

EVRY er resultatet av den største IT-fusjonen i Nordens historie. Sammenslåingen av Norges to største IT-selskap EDB og ErgoGroup ble gjennomført i 2010. Selskapene tok med seg over 50 års erfaring med innovasjon i bagasjen.

EVRY har en 50 år lang historie bygget på teknologi og innovasjon. Selskapet representerer et viktig stykke norsk IT-historie, og har en sentral plass i utviklingen av vårt informasjonssamfunn.

Gjennom årene har om lag 70 IT-relaterte virksomheter blitt en del av EVRY. IT-løsninger som dekker alt fra landbruk og kommunal forvaltning til bank og telekommunikasjon, har sitt historiske opphav i et av de mange selskapene som i dag er en del av EVRY.

I 1962 ble Elektronisk Databehandling AS etablert og i starten var dette selskapet eid av forsikringsbransjen. Selskapet ble børsnotert under navnet AS EDB i 1997 og fusjonerte med Telenor Programvare i 1998. Siden den gang har Telenor vært en av hovedaksjonærene.

I 1972 ble Statens Driftssentral (SDS) opprettet med SSB, Televerket, helsesektoren, Arbeidsdirektoratet og Vegdirektoratet som viktige kunder. Posten Norge kjøpte SDS i 1997 og dette selskapet endret senere navn til ErgoGroup AS – fortsatt med Posten Norge som eier.

Høsten 2010 fusjonerte EDB og ErgoGroup. Selskapet endret navn til EVRY i mars 2012.

EVRY ble i 2015 kjøpt av selskapet Lyngen Bidco, og selskapet ble tatt av børs 29. oktober 2015. I juni 2017 ble EVRY igjen notert på Oslo Børs.