Gå til innhold

Visjon og verdier

VISJON

Kundene våre, og hvordan vi kan hjelpe dem med å oppnå sine ambisjoner, er utgangspunktet for EVRYs nye visjon. “Creating digital advantage for tomorrow’s leaders” – å gi morgendagens ledere et digitalt forsprang – er en påminnelse om at teknologi er en helt avgjørende faktor i dagens forretningsverden. Mulighetsrommet er stort og dynamisk. Derfor må vi gjøre vårt ytterste for å finne løsninger som virkelig gir kundene våre konkurransefordeler – det er det et digitalt forsprang betyr. Idéen om å skape et digitalt forsprang er fra før godt etablert hos EVRY, så det føltes naturlig å la dette danne grunnlaget for den nye visjonen. Den er kundeorientert og noe vi kan strekke oss etter hver eneste dag. Visjonen er konkret og oppnåelig – så lenge vi leverer opp mot vårt aller beste.

MISJON

“Sammen avdekker vi muligheter og leverer enestående løsninger som skaper konkrete verdier for kundene våre, og for samfunnet i sin helhet.”

Misjonen vår refererer til hvordan vi ved hjelp av digitalisering og smarte løsninger skaper verdier for kunden og bidrar til verden rundt oss. Først avdekker og identifiserer vi muligheter som vil gi kundene våre et digitalt forsprang. Deretter gir vi råd om hvilke løsninger og tjenester som vil være de beste valgene, i tillegg til når og hvordan de bør implementeres.

Over fem millioner mennesker i Norden benytter seg hver eneste dag av tjenester levert av EVRY. Vi står bak en rekke innovasjoner og nyskapninger som gir brukerne bedre tjenester og gjør livet enklere. Ved hjelp av innsikten, løsningene og teknologien vår bidrar vi til å utvikle fremtidens digitale samfunn. At vi er kundeorienterte og benytter oss av strategiske samarbeidspartnere når det trengs, bidrar til å gjøre oss til kundens førstevalg. Vi bistår kundene våre og gir råd og støtte som sikrer en rask og vellykket digital transformasjon.

VERDIER

Hos EVRY er vi nøye på å forsikre oss om at verdiene våre ikke er tomme ord, men levende verdier som karakteriserer alle våre ansatte, alle våre avgjørelser, alle handlingene og målene våre. For å få til dette, startet vi prosessen med å utvikle bedriftens verdier i 2011 ved å invitere alle våre ansatte til å delta og bidra.

Vi bestemte oss for verdiene våre høsten 2011. Siden den gang har alle ansatte vært involvert i å implementere verdiene, og alle ansatte har sine egne oppgaver knyttet til verdiene. Dette kan være små skritt for den enkelte medarbeider, men for bedriften som helhet representerer det et langt steg fremover på veien mot å bli et mer kundeorientert selskap.

Forutse behov

Kjenn kundene dine – vær der for dem
Forstå klientene dine og deres forretningsområde
Forutse muligheter og tilrettelegg for forandring
Respekter hverandre

Overgå forventningene

Sikt mot stjernene
Tør å tenke annerledes
Utfordre det bestående og form fremtiden
Stol på dine sterke sider og utvikle talentet ditt

Jobb sammen

Skap et effektivt og nært samarbeid med kundene
Del av innsikten din, bygg opp kunnskapen vår
Bygg sterke og entusiastiske team
Vær nysgjerrig, åpen og ha det gøy

Inspirer og myndiggjør

Del energien og idéene dine med andre
Vær åpen for andres idéer selv
Stol på kollegaene dine
Start – og gjennomfør

For mer informasjon om EVRYs visjon og verdier, last ned brosjyren "Creating Digital Advantage".