Gå til innhold
Gjeldsregisteret lanseres nå!

Gjeldsregisteret lanseres nå!

Ventetiden er over og Gjeldsregisteret lanseres i dag. Finansforetakene får med dette et nytt verktøy for bedre og raskere kredittvurderinger, samt fullstendig oversikt over lånesøkeres usikrede gjeld. Forbrukere får enklere oversikt over egen økonomi ved å sjekke egen forbruksgjeld via Gjeldsregisterets nettsider.

gjeldsregisteret.jpg

Det er mer enn 150 finansforetak som skal rapportere informasjon om forbrukslån til det nye Gjeldsregisteret. På lanseringsdagen er 50 finansforetak i produksjon, noe som utgjør vel 50 prosent av det forventede volumet. I løpet av de neste dagene vil de resterende finansforetakene løpende etablere rapportering av gjeldsopplysninger. Bank Norwegian har vært offensive i denne sammenheng, og var først ute med å etablere leveranser. Oversikt over finansforetak som leverer informasjon finner du her.

«Vi er stolte over å kunne lansere Gjeldsregisteret. Finansforetakene får nå en fullstendig oversikt over nordmenns forbrukslån, og i kombinasjon med annen relevant økonomisk informasjon, kan det treffes bedre og grundigere beslutninger. På denne måten skal norske forbrukere få tilgang til forbrukslån innen forsvarlige rammer, og samtidig kunne stille krav om gode råd og anbefalinger fra finansforetakene», sier konsernsjef Per Hove i EVRY som også er styreleder i Gjeldsregisteret AS.

Sikkerhet og digitale tjenester

Gjeldsinformasjonsloven regulerer hvem som får benytte tjenestene. Det er i hovedsak banker og finansinstitusjoner, Husbanken, Statens pensjonskasse, kommuner (førstegangslån), Norges Bank, Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå. Kredittopplysningsforetak kan bruke informasjonen som del av sin kredittscore. I tillegg kan Gjeldsregisteret benyttes til forskning.

«Vi har etablert en effektiv infrastruktur med stor grad av sikkerhet som gir enkel tilgang til informasjonstjenester via web eller integrert i finansforetakenes fagsystemer. Dette gjør at de som har hjemmel til å motta gjeldsopplysninger får oppdatert informasjon og et best mulig beslutningsgrunnlag tilrettelagt på en kostnadseffektiv måte», sier daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret AS.

For virksomheter som ønsker tilgang via web er en ny oppslagstjeneste tilrettelagt på landets ledende portal for offentlige registre og kredittopplysninger - infotorg.no.

Gjeldsregisteret AS legger stor vekt på informasjonssikkerhet og personvern, noe som også er i tråd med konsesjonen og ny personvernforordning (GDPR).

Forbrukere må ved pålogging fra Gjeldsregisterets hjemmesider benytte ID-porten for å få innsyn i egne gjeldsopplysninger. Her gis det også oversikt over eventuelle nylig utsendte gjenpartsbrev.

Gjeldsregisteret AS er et heleid datterselskap av EVRY og leverer tjenestene sine til alle virksomheter som får tilgang etter loven.