Gå til innhold
EVRY gjennomfører ekstern revisjon med EY

EVRY gjennomfører ekstern revisjon med EY

De siste ukene har det kommet frem opplysninger i media knyttet til anklager om feil i data til arbeidskraftsundersøkelsen i Sverige. Dataen er samlet inn av EVRY på oppdrag fra Statistiska centralbyrån (SCB) i Sverige.

EVRY gjennomfører en revisjon med den eksterne og nøytrale tredjeparten revisjonsselskapet EY, for å avdekke hvorvidt det finnes grunnlag for denne kritikken. Parallelt med dette pågår også en intern gjennomgang av arbeidet.

- Hensikten med begge gjennomgangene er å få klarhet i vår datainnsamling og vår rapportering til kunden, sier Karin Schreil, leder for EVRY Sverige.

SCB har hovedansvaret for datainnsamlingen og har, sammen med EVRY, iverksatt tiltak i form av dybdeanalyser og nærmere oppfølging for å finne ut hva avvikene skyldes.

EVRYs ansvar er å samle inn data basert på telefonintervjuer. SCB og EVRY er enige om at det finnes avvik i datainnsamlingen, men det er ikke klart i hvilken grad dette har påvirket estimatene i statistikken.

- Det har i media også fremkommet opplysninger om arbeidsforholdet ved vårt callsenter på Solna i Sverige. Den siste tidens presseoppslag med påstander relatert til leveranser og arbeidsmiljø har vært tøffe for oss og våre kolleger, og vi tar dette på største alvor. Derfor har utvidet oppdraget i den eksterne revisjonen til også å omfatte de interne arbeidsforholdene. Vårt fokus nå er å ta vare på de ansatte og sørge for at revisjonene blir gjennomført på en god måte, sier Karin Schreil, leder for EVRY Sverige.

Kontaktperson for pressen:
Eliese Laustsen Døvle
Communications Manager
+47 67 800 100 
presse@evry.com