Gå til innhold

EVRY ber SCB om å delta i EY-revisjon

Torsdag presenterte Statistisk centralbyrå (SCB) i Sverige en revidert statistikk over landets Arbeidskraftsundersøkelse (AKU) for perioden juli 2018 - september 2019.

EVRY har, som underleverandør til SCB i en årrekke, gjennomført telefonintervjuer og samlet en delmengde av dataene som har utgjort grunnlaget for AKU. Hovedansvaret har hele tiden ligget hos SCB, og SCB har hatt fullt innsyn i prosessene og metodene som er anvendt av EVRY til gjennomføring av intervjuene for SCB.

SCB har selv samlet inn de gjenværende dataene og stått for beregningene og statistikken, som til slutt har utgjort AKU. SCB har også selv hatt opplæring av alle ansatte i EVRY som jobber med å gjennomføre intervjuer på vegne av SCB.

På grunn av kommentarer fra SCB om påståtte avvik i data levert av EVRY, samt informasjon relatert til disse påståtte avvikene i svenske og norske medier de siste ukene, gjennomfører EVRY nå en revisjon sammen med EY, som en ekstern og uavhengig tredjepart. Revisjonen har som mål å avklare om det er grunnlag for kritikken. Parallelt vil det også bli gjennomført en intern gjennomgang.

Karin_Schreil.jpg

Karin Schreil, leder for EVRY Sverige

«Innsamling av rådata for AKU er en komplisert prosess, som SCB har hatt fullt innsyn i under EVRYs utførelse av oppdraget. EVRY setter sin ære i å levere kvalitet i de oppgavene vi jobber med. Ettersom det fremdeles er uklart hvilke potensielle avvik og feil som kan foreligge, samt i hvilken grad dette potensielt kan ha påvirket det endelige resultatet i statistikken, har vi bedt SCB om å delta i EYs revisjon», sier Karin Schreil, leder for EVRY Sverige.

I tillegg har påstander om kritikkverdige arbeidsforhold ved EVRYs callsenter også dukket opp i media. De siste dagene har vært vanskelige for kollegene våre på callsenteret i Solna, som har opplevd alvorlige beskyldninger i media knyttet til leveranser og forhold på arbeidsplassen.

"Vi tar påstandene som er publisert i media veldig alvorlig, og undersøker nå om det er grunnlag for disse påstandene. Derfor har vi valgt å utvide revisjonen med EY til også å omfatte arbeidsmiljøet på callsenteret. Det betyr mye for EVRY, både i forhold til oppdraget for SCB, men også vår rolle som arbeidsgiver, å få avklart hva som er fakta for å kunne iverksette eventuelle tiltak», sier Karin Schreil.

EVRY avventer nå resultatene av den eksterne revisjonen for å avklare hvorvidt det finnes eventuelle avvik i innsamlingen av rådata, og i så fall om de kunne ha påvirket resultatene av disse dataene.

«Vi antar at det er i begge parters interesse å innhente fakta gjennom en uavhengig revisjon for å forstå hva som kan ha forårsaket disse påståtte avvikene. Dette er nødvendig for å unngå at en lignende situasjon kan oppstå igjen», avslutter Karin Schreil.

EVRY har bedt SCB om å delta i den pågående revisjonen med EY og avventer nå svar fra SCB.

Kontakt for pressen:
Eliese Laustsen Døvle
Communications Manager
+47 67 800 100 
presse@evry.com

Photo: Wilhelm Rejnus