Gå til innhold
Arbeidstilsynet velger HMS-kortløsning fra EVRY

Arbeidstilsynet velger HMS-kortløsning fra EVRY

(Oslo. 15. juli 2019) EVRY har inngått avtale med Arbeidstilsynet om leveranse av HMS-kortløsning som skal brukes av alle som jobber på bygge- og anleggsplasser eller i renholdsvirksomheter. EVRY skal også utvikle bestillingsløsning og yte brukerstøtte mot virksomhetene som bestiller slike kort. Målet er å effektivisere og forbedre dagens løsning med mer moderne og innovative løsninger. Avtalen har en verdi på om lag NOK 185 millioner over fem år, med en opsjon på forlengelse av avtalen med ytterligere to år.

Alle virksomheter som utfører arbeid på norske bygge- og anleggsplasser samt alle godkjente renholdsvirksomheter, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Arbeidstilsynet arbeider for bedre sikkerhet, og det er da viktig å ha kontroll på hvem som til enhver tid befinner seg på arbeidsplassen. HMS-kortet er også med på å forhindre blant annet svart arbeid, sosial dumping og ulovlig arbeidsinnvandring. Hovedformålet med ordningen er å ivareta helse, arbeidsmiljø og sikkerhet på norske arbeidsplasser.

Den nye avtalen innebærer at EVRY skal utvikle og vedlikeholde hele bestillingsløsningen for HMS-kortordningen. EVRY skal også levere tjenester knyttet til produksjon og distribusjon av HMS-kort, samt gjøre daglige oppslag mot offentlige registre for å føre kontroll med at HMS-kortene er gyldige. I avtalen inngår også drift av løsningen, brukerstøtte og fakturahåndtering.

"Vi er fornøyd med valget av EVRY som leverandør. De har vært lydhøre for våre krav til funksjonalitet og brukeropplevelse. Med EVRY får bygge- og renholdsvirksomhetene en fremtidsrettet og sikker løsning for bestilling av HMS-kort," sier Inger Petrea Mowinckel Seniorrådgiver i Arbeidstilsynet. "I løpet av kontraktsperioden vil det være aktuelt å utvikle ny funksjonalitet, for eksempel en digital versjon av HMS-kortet for å ytterligere bedre kontrollen og forhindre misbruk. EVRY har forslag til flere innovative løsninger som vil bli vurdert tatt i bruk utover i avtaleperioden", fortsetter Mowinckel.

"Vi er glad for den tillit som Arbeidstilsynet har vist oss ved å inngå denne avtalen. EVRY vil bidra til å gjøre håndteringen av HMS-kortene enkel og effektiv basert på det siste innen teknologi og sikkerhet, og ved å bygge på vår lange erfaring fra kortområdet og banksektoren. Samarbeidet innebærer også muligheter for å videreutvikle løsningen i tråd med Arbeidstilsynets krav og ønsker. Vi ser fram til å jobbe sammen med Arbeidstilsynet for å utvikle mer effektive og innovative løsninger som støtter opp under HMS-arbeidet," sier Frode Larsen, Salgsansvarlig Card i EVRY Financial Services.

Kontaktpersoner
Viola Hellström, VP Marketing and Communications Financial Services, EVRY, tlf. +46 73 708 1727
Inger Petrea Mowinckel , Seniorrådgiver Arbeidstilsynet, tlf. +47 911 32229