Gå til innhold
10 ting du må vite om Gjeldsregisteret

10 ting du må vite om Gjeldsregisteret

Snart får nordmenn for første gang full oversikt over all sin usikrede gjeld.


FORKLARER: Egil Årrestad er daglig leder i Gjeldsregisteret AS, som driftes av EVRY. Han gir svar på vanlige spørsmål om det nye registeret.

Hva er Gjeldsregisteret?

Gjeldsregisteret AS er et informasjonsregister for innsamling og distribusjon av gjeldsinformasjon fra kredittkort og andre former for usikret forbruksgjeld. Vi er én av tre aktører som har fått konsesjon fra Barne- og likestillingsdepartementet til å drive et slikt register. Finans Norge og Experian er de andre. Gjeldsregisteret blir lansert i løpet av 1. kvartal 2019. Du kan se Gjeldsregisteret med dine egne øyne ved å følge denne lenken: www.gjeldsregisteret.com
Hva er hensikten?

Hensikten med registeret er å forebygge gjeldsproblemer i private husholdninger.
Når banker og kredittytere får mulighet til å sjekke hvor mye kreditt og forbruksgjeld en lånesøker allerede har, håper vi det vil bli tatt bedre beslutninger med tanke på å innvilge lånesøknader. Det samme gjelder for privatpersoner: når de kan se all sin usikrede gjeld samlet på ett sted, vil det kanskje føre til at de vil ta opp mindre lån.
Hvem kan bruke det?
Tilgangen til Gjeldsregisteret er strengt regulert gjennom Gjeldsinformasjonsloven. Privatpersoner kan logge inn gratis og sjekke eventuell egen gjeld ved hjelp av BankID. Men det er i hovedsak banker og finansinstitusjoner, Husbanken, Statens pensjonskasse, kommuner (førstegangslån), Norges Bank, Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå som får tilgang. I tillegg kan kredittopplysningsforetak bruke informasjonen som del av sin kredittscore.


Hvordan oppdateres Gjeldsregisteret?
Alle opplysningene innhentes fra rundt 200 banker og finansforetak som har tillatelse til å tilby usikrede lån. Informasjonen blir løpende oppdatert. Om du som privatperson har spørsmål om konkrete opplysninger, er det imidlertid lurt å ta direkte kontakt med den banken eller kredittinstitusjonen som du har inngått avtale med. Husk at sikrede lån, som boliglån og billån ikke er føres opp i Gjeldsregisteret.
Koster det noe å bruke Gjeldsregisteret?
Tjenesten er gratis for privatpersoner og norske myndigheter. Barne- og likestillingsdepartementet har bestemt at Gjeldsregisteret skal finansieres ved at øvrige aktører betaler for sin tilgang til opplysningene i registeret.
Kan jeg sjekke gjelden til andre – for eksempel ektefellen min?
Du kan kun sjekke eventuell egen usikret gjeld. Det skjer gjennom sikker pålogging via BankID.

Se webinaret vårt om Gjeldsregisteret: EVRYs digitale kunnskapskanal - Gjeldsregisteret - snart en realitet!

Hva gjør jeg om jeg oppdager feil i gjeldsopplysningene om meg?
Da kan du puste rolig ut, for det blir etablert en tjeneste for melding av feil som del av innsynsløsningen. Feilen rapporteres direkte til finansforetaket som har uriktige opplysninger, slik at disse blir korrigert - først hos kilden, og deretter hos Gjeldsregisteret.
Kan jeg rapportere egne eller andres gjeldsopplysninger direkte til Gjeldsregisteret?
Dine og andres opplysninger blir automatisk overført til Gjeldsregisteret fra finansforetak som har registrert gjeldsopplysninger om deg og andre. Som privatperson er det ikke mulig å sende egne eller andres opplysninger manuelt til Gjeldsregisteret.
Hvordan blir dataene mine ivaretatt av Gjeldsregisteret? Er løsningen i tråd med GDPR?
Som Nordens ledende teknologiselskap, har vi lang erfaring med sikker behandling av sensitive data.
Gjeldsregisteret AS legger stor vekt på informasjonssikkerhet og personvern, og opplysningene blir behandlet i en sikker registerløsning som kontinuerlig oppdateres fra finansforetakene.
Behandling av gjeldsopplysninger er hjemlet i Gjeldsinformasjonsloven, og innsamlingen av data vil være i tråd med ny personvernforordning (GDPR).
Dersom noen foretar kredittsjekk på deg, vil du motta både varsel og gjenpartsbrev. Ingen får bruke opplysninger fra registeret til markedsføring eller lignende.
Hvor lenge blir eventuell informasjon om meg lagret?
Gjeldsinformasjons-loven og forskriften krever at informasjon om en person skal slettes når:
• Gjelden er innfridd og eventuell kredittramme avvikles.
• Oppdaterte gjeldsopplysninger er mottatt og registrert, da skal tidligere gjeldsopplysninger slettes.
I tillegg skal virksomheter slette info så snart:
• Kredittscoremodeller er ferdigstilt.
• Når egne data er oppdatert og nødvendig validering er gjennomført.
• Senest tre måneder etter at data er blitt mottatt. Merk at denne fristen ikke gjelder ikke for gjeldsopplysninger som må oppbevares lenger for tilsynsformål.
Les også: Nå fylles Gjeldsregisteret med informasjon