Gå til innhold
Norge fremst på elektronisk handel og sikker meldingsutveksling!

Norge fremst på elektronisk handel og sikker meldingsutveksling!

Digitalisering og automatisering står høyt på de fleste bedrifters agenda, og sikker datautveksling er en suksessfaktor i denne sammenhengen. Norge er en av de landene i verden som er lengst fremme på dette området.

Hacking, eller sikkerhetsangrep har høyt mediafokus for tiden og dette opptar de fleste bedrifter. Med økt grad av digitalisering, og mye data med høy verdi som utveksles, stilles det økte krav til sikkerhet og kompetanse. Elektronisk handel på tvers av landegrenser øker, og EU følger opp dette med nye krav til meldinger som skal gå raskt, enkelt, og sikkert. Dette betyr at aktører må tilpasse sine løsninger for å møte markedsbehovene, sier Anders Ødegaard, Produktsjef for Aksesspunkt og ekspert på sikker meldingsutveksling i EVRY.

Aksesspunkt infrastrukturen er en europeisk infrastruktur for meldingsutveksling, som benyttes mellom virksomheter og offentlig aktører i Europa. Anders forklarer at denne infrastrukturen er nå oppgradert og utvidet med nye sikkerhetsmekanismer. EVRY var den første godkjent aktør i Norge med denne løsningen. Vi har jobbet en lang stund sammen våre kunder og samarbeidspartnere for å komme i drift med dette. Sertifiseringen er gitt av Difi, som godkjenningsorgan på vegne av Pan-European Public Procurement Online (PEPPOL).

Ved å benytte sertifiserte aktører vil bedrifter og banker kunne unngå kompliserte og kostbare prosesser med hyppige endringer og oppdateringer, sier Anders.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er blant de første som har inngått avtale med EVRY om Enhanced Peppol (aksesspunkt for betalingsmeldinger).

– Avtalen gir oss en unik mulighet til kunne hjelpe våre ca. 700 registrerte virksomheter med å levere sikre og fremtidsrettede tjenester, sier Per Martin Jøraholmen, i DFØ.

Det vi ser er at de økte sikkerhetskrav som utveksling av meldinger bankmeldinger har satt, smitter over på andre områder innenfor aksesspunktinfrastrukturen.

– Det som har vært interessant å observere er hvordan bruken av offentlige og statlige krav har satt fart i standardiseringen av elektroniske faktura ikke bare mot offentlige og statlige kunder, men også mellom private virksomheter, sier Anders. Når vi ser nærmere på andelen private vs offentlige virksomheter registrert for åmotta elektroniske dokumenter, ser vi at andelen private er over 96%.

Kravene som stilles påvirker systemleverandører til å utvikle standard komponenter som enkelt lar seg gjenbruke fra kunde til kunde.

Det vi ser med innføringen av betalingsmeldinger er at dette brøyter veien for en lang rekke nye meldingstyper, f.eks innenfor løsninger Difi leverer på eGovernment området , og i forhold til økte krav på sikkerhet (kryptering) av tradisjonelle handelsdokument som faktura.

Digitalisering medfører endringer. Det er ikke bare innføringen av ett nytt system, men også interne prosesser som må endres for å oppnå automatiseringen som elektroniske meldinger kan tilby.

EVRY kan tilby ekspertise, og sikre standardiserte og fremtidsrettede tjenester. På den måten kan din virksomhet tilfredsstille kravene, og få en løsning med mulighet for å redusere kostnader, sier Anders.