Gå til innhold
Woman with silver laptop in room

Open banking – definer din banks rolle i fremtidens banknæring

Mange banker er godt i gang med å innføre åpne APIer og open banking. Samtidig har vi bare sett starten på hva dette betyr for banknæringen.

Den enorme teknologiske utviklingen, særlig innenfor mobile plattformer, fører til økte forventinger hos kundene, og disse forventningene endrer nå hele banknæringen. Bankene som ikke følger med i denne utviklingen, risikerer ikke bare å miste kontakten med kundene sine, men kanskje også med hele kunderelasjonen.

Open banking blir ansett som avgjørende for bransjen. I Europa er bankene allerede i gang med åpne API-er for å oppfylle kravene i betalingstjenestedirektivet PSD2. Dette gir et verdifullt forsprang.

Hvilke muligheter gir open banking?

Innføringen av open banking fører til store endringer, og åpner blant annet opp for nye inntjeningsmodeller og å kunne lansere nye tjenester på en raskere og billigere måte.

Innføring av ulike open banking-initiativer gjør det mulig å få tilgang til et utvidet økosystem for tjenester og mulighet for å nå ut til nye kunder, men også å skape merverdi for alle andre medlemmer i samme økosystem. Dessuten medfører open banking at man kan kombinere stand-alone tjenester i eget hus, noe som kan bidra til å definere bankens rolle og relevans også i fremtiden.

Samtidig som open banking fører med seg nye og flere muligheter, kan det være utfordrende å avgjøre hva man skal fokusere på. Bør banken ta rollen som en avansert fintech app-store, inngå i andres økosystem eller finne relevante partnere for å betjene nisje- og lokale markeder? Her må banken definere hvordan man ønsker å posisjonere seg, og legge en strategi som samsvarer med egen visjon. En slik strategi bør ikke være et halvhjertet tiltak, men et klart og konsist arbeide som gjelder hele virksomheten.

Last ned vårt whitepaper om open banking her