Gå til innhold

Effektiviserer stemmetellingen med teknologi

Ved stortingsvalget 11. september vil de aller fleste stemmesedlene bli talt elektronisk. Elektronisk skanning av stemmesedler er effektivt, nøyaktig og krever mye mindre personell enn ved manuell opptelling.

Den elektroniske skannerløsningen fungerer veldig bra. Tellesentralen står hos oss i Oppland fylkeskommune, og valgansvarlige fra samarbeidskommunene kommer hit og skanner deres stemmesedler. Deretter kontrollskanner vi for å sikre at alt går rett for seg.

Berit Johannessen, valgansvarlig i Oppland fylkeskommune.

EVRY er valgt som en av tre leverandører av skanneløsning for opptelling av stemmesedler til norske kommuner. Det er Valgdirektoratet som er oppdragsgiver. De aller minste kommunene teller fortsatt manuelt, men stadig flere velger elektronisk opptelling.

Bidrar med utstyr, veiledning og støtte
Stortingsvalget 2019 er det første som planlegges og gjennomføres av Valgdirektoratet. Vår løsning for skanning av stemmesedler baserer seg på Valgdirektoratets programvare som heter «EVA Skanning». Vi har bidratt med å installere programvaren og leverer skannere fra vår samarbeidspartner Canon Norge. I tillegg leier vi ut skannere, servere og PC-er for verifisering og jobbstyring for kommuner og fylkeskommuner som ikke har nødvendig utstyr selv.

Valgmedarbeiderne er en kritisk suksessfaktor for elektronisk opptelling av stemmesedler. Derfor holder vi kurs, nettseminarer og leverer kundestøtte. Opplæringen omhandler blant annet sikkerhet, roller, skanning og verifisering, nullstilling av lokalt system, rutiner og arbeidsprosesser i tellelokalet og praktiske øvelser. De største skannerstedene har bestilt teknisk support på stedet under selve opptellingen.

– Selv om stemmesedlene telles i skanner er det viktig at kommunene har den rette valgfaglige kompetansen til å gjennomføre valget i henhold til loven. Samarbeidet på tvers av kommunene og god opplæring og støtte underveis gir trygghet for valgmedarbeidere i den enkelte kommune. Siste fase i arbeidet er også digitalisert ved at valgresultatet importeres rett inn i kommunenes møtebok, avslutter Johannessen.