Gå til innhold
Tettere på kunden med kognitiv databehandling

Tettere på kunden med kognitiv databehandling

Kognitiv databehandling er i stadig utvikling, og innføring av den nye teknologien krever både kunnskap og kompetanse. Ved å skaffe seg dypere innsikt i teknologien, blir det lettere å forstå og ta i bruk mulighetene som finnes.

Utvikling av nye kognitive løsninger vil tjene både banken og dens kunder. Bedre datautvinning gir verdifull innsikt i kundenes brukermønstre, noe som kan gjøre banken mer relevant for kundene. Dette fordi det blir enklere å skreddersy løsninger, og tilpasse finansielle tjenester etter kundens behov. Bankene vil også få mulighet til å øke effektiviteten og presisjonen i arbeid med interne oppgaver knyttet til lån, avdekking av bedrageri og styring av forskrifter.

Datahåndtering

Kognitive løsninger baserer seg på data fra flere forskjellige informasjonskilder. I bankverden er slike data ofte sensitive og må håndteres med omhu. Utvikling av kognitive løsninger krever ofte at data må flyttes fra bankens egne servere til leverandørens servere for analysering. Derfor blir det vesentlig å identifisere solide, leverandører man kan stole på, med rutiner og infrastruktur som matcher bankens standarder for sikkerhets. I tillegg til for eksempel kryptering, kan dataene også bli anonymisert eller aggregert for å optimalisere sikkerheten.

God datakvalitet essensielt

Kognitive løsninger krever enorme mengder data som både er rik på informasjon og av høy kvalitet. For mange banker står mangel på dette i veien for ambisjonene om kognitiv databehandling. De kan ha mye data i sine systemer, men om dataene kommer fra manuelle prosesser, kan de ofte være av dårlig kvalitet og inneholde begrenset informasjon om kundene. For å få data av høyere kvalitet kan bankene bruke automatiserte systemer for å samle inn bedre kundeinformasjon. Det tar lang tid å akkumulere nok høykvalitetsdata for kognitive løsninger, så denne prosessen bør starte så raskt som mulig.

Ressursbruk ved innføring

Bankene kan særlig vurdere tre forskjellige strategier ved innføring av kognitiv databehandling: partnerskap, oppkjøp eller å utvikle internt. Strategien bør samsvare med bankens visjon, størrelse, kompetanse, kapital og tilgjengelige ressurser. Fordi teknologien er på et tidlig stadium, kan innføring kreve betydelig arbeid og kostnader. Det er få eksempler å vise til, og derfor vanskelig å være sikker på om kognitiv databehandling vil gi den avkastningen på investeringen man er ute etter. Det er likevel liten tvil om at kognitiv databehandling vil være en sentral del av de fleste banktjenester i tiden som kommer. Det å lære og skaffe seg erfaringer så tidlig som mulig vil gi et verdifullt konkurransefortrinn i en sektor der kampen om kundene er stor.

Last ned vårt whitepaper her

Related Content

This is an introduction to related content.