Gå til innhold
Advarer mot den nordiske møtekulturen

Advarer mot den nordiske møtekulturen

Arbeidsgivere må hjelpe ansatte å innføre mer produktive arbeidsformer. – Vi må vekk fra møter som sluker store deler av arbeidsdagen, stappfulle innbokser og kolleger som ikke finner informasjonen de trenger, sier Hanne Leden, rådgiver i EVRY.

Det globale analyseselskapet Gartner Group har avdekket at én av to er misfornøyd med IT-brukeropplevelsene på jobb. Deres ekspertråd er å ta de ansatte med på prosesser som berører deres arbeidsdag, slik at man gjennom dialog og medvirkning finner løsningene som møter behov og forventninger. Det gir raskere endringer og langt smartere ressursbruk.

– Ifølge OECD er det i Norden at verdiskapingen per arbeidstaker er høyest i verden. Selv om vi teknologisk sett ligger langt fremme, sliter vi med uproduktive arbeidsformer her i regionen også. Vi lever i et høykostnadsland. For å opprettholde konkurransekraften, må forholdene legges til rette slik at medarbeiderne får gode verktøy og bruker disse på en smart måte, sier Hanne Leden.

Hun er rådgiver for brukeradopsjon rundt EVRY sin tjeneste Digital arbeidsplass. Brukeradopsjon dreier seg om hvordan hjelpe virksomheter og ansatte til å utnytte mulighetene med ny teknologi.

– Å hjelpe ansatte med å jobbe smartere burde være blant ledelsens viktigste mål på vei inn i et nytt tiår, presiserer hun.

Her kan du lese om hvordan NTE endrer sine arbeidsformer.

Fornøyde ansatte som yter bedre

Smarte verktøy er en forutsetning for god samhandling. Det gir fornøyde medarbeidere, som bruker kompetansen sin på en god måte og yter sitt beste.

– Nøkkelen til suksess ligger i vår evne til omstilling, hvor involvering av medarbeidere og planmessig utrulling av nye løsninger er helt sentralt.

På fremtidens arbeidsplass er digitale arbeidsflater veien til mer produktive organisasjonsmodeller.

– Gjennom smart bruk av teknologi i kombinasjon med forbedring av prosesser, kan vi jobbe vesentlig raskere enn det vi gjør i dag.

De fem viktigste målene med nye arbeidsformer

En undersøkelse utført av Dimension Data viser at virksomhetenes viktigste mål med nye arbeidsformer er høyere omsetning, ny konkurransekraft, bedre forretningsprosesser, bedre støtte for beslutninger og økt produktivitet.

– For informasjonsmedarbeidere kan moderne samhandlingsløsninger øke produktiviteten per ansatt med 22 minutter hver dag i snitt. Det kommer frem i en rapport fra Forrester, og årsaken er at man møtes smartere, bruker mindre tid på mail, kan løse mer i samme arbeidsflate, får enklere tilgang til riktig informasjon, og samhandler mye bedre på tvers av virksomheten, sier Leden.

Når IT-løsningene underbygger virksomhetens strategi, blir veien kortere til forretningsgevinster.

– For å kunne utnytte de mulighetene for digital endring som ligger i Microsoft 365-plattformen, må man starte med menneskene. Konkurransekraft bestemmes av ansattes evne til å ta i bruk og utnytte ny teknologi. De må tilpasse seg nye krav, behov og muligheter, og få et medansvar for å mestre overgangen. Arbeidsgivers rolle blir å legge til rette for at ansatte forstår hvorfor de skal ta i bruk nye verktøy, og hva dette betyr rent praktisk for oppgaver og prosesser, sier hun.

Det haster å møte fremtidens behov

NRK.no gjengir en undersøkelse der arbeidslivsforskere fra universitetene i Lund og Malmø har avdekket at enkelte arbeidstakere bruker over halvparten av dagen til møter. Det sendes innkallinger for ofte uten en klar agenda og bevissthet om hva man vil ha ut av møtene, noe som fører til ineffektivitet og uklare beslutninger og delegering av ansvar.

– Årsaken til at det er blitt slik, handler i stor grad om at stadig flere deltar i beslutningstaking på arbeidsplassen. Bruk nye former for samhandling fremfor å alltid gå inn på møterommet.

På en arbeidsplass er det vanlig at de ansattes teknologikunnskap og interesse for digitale løsninger spriker. Noen søker forbedringer, mens flesteparten ikke kjenner til alternativene, og får det til å fungere med det de har.

– Uten en felles plan for hvordan arbeidsformer skal moderniseres, vil man kunne oppleve feilslåtte tiltak som byr på mer problemer heller enn på flyt. Kunstig intelligens, apper og kontor-dinosaurer vil her samvirke i en salig røre, sier hun.

Det er akkurat her ledelsen bør ta grep. Det haster med å innføre arbeidsformer som møter fremtidens behov til fleksibilitet, mobilitet og sikkerhet, og virksomheten må knytte til seg kompetanse for hvordan håndtere denne typen endringer.

– Nye arbeidsformer er en strategi som berører hele virksomheten. Dermed må også hele ledergruppen ta eierskap til implementeringen, avslutter Leden.

Vil du vite mer om den digitale arbeidsplassen? Last ned gratis faktabok her.
Bilde forside.png

Snakk med oss om mulighetene med Digital arbeidsplass!

Fyll ut skjemaet, så snakkes vi om hvordan dere kan samhandle bedre og få enda mer ut av arbeidsplassen!

Related Content

This is an introduction to related content.

White paper: Den digitale arbeidsplassen
Tagget som: #digitalarbeidsplass
Artikkel: Kultur før teknologi 
Tagget som: #digitalarbeidsplass, #Office365, #brukeradopsjon, #endringsledelse
Customer case: Fikk råd om hjelp til selvhjelp!
Tagget som: #digitalarbeidsplass, #Office365