Gå til innhold
Vi klatrer på topplisten over Norges drømmearbeidsgivere

Vi klatrer på topplisten over Norges drømmearbeidsgivere

Balanserte arbeidsdager, faglig utvikling og intern mobilitet bidrar til fremgang i kåring.

Vi klatrer opp fra 10. plass i 2018 til 8. plass i årets undersøkelse utført av Universum. Her har 555 respondenter med IT-utdannelse rangert sine drømmearbeidsgivere. Disse har i snitt 7-8 års erfaring fra arbeidslivet og gjennomsnittsalderen ligger på 35 år. Flere faktorer gjør at vi klatrer på årets kåring.

Work-life balance og faglig utvikling

Jelena Breivik har stillingen som "Talent Acquisition Manager". Hun er fornøyd med fremgangen i årets Universum-undersøkelse. Til daglig er Jelena tett på EVRY-ledere som ønsker å rekruttere erfaren kompetanse. Hun ser at utviklere er særlig ettertraktet i dagens marked. I følge Jelena må EVRY ofte ta saken i egne hender og dekke kompetansegapet i arbeidsmarkedet.

- Inntil universitetene utdanner flere ligger mye av ansvaret hos oss som arbeidsgiver. Vi tilrettelegger gjerne for at du kan ta kurs og utvikle deg hos oss. Kanskje vil du få oppgaver utenfor komfortsonen din, men nettopp derfor ser vi etter kandidater som kan jobbe og lære samtidig, sier hun

Trenden fra 2018-undersøkelsen viste at rene IT-konsulenthusene gjorde det svakere enn bedrifter som Equinor, Finn.no og DNB. Jelena forklarer dette med at mange har en misoppfatning av at det å jobbe i konsulentbransjen. Ifølge henne er det skapt et inntrykk av at en slik jobb både er hektisk og gir lite rom for fritid.

Til tross for dette viser 2019-kåringen at vi hever oss og blir en mer attraktiv arbeidsplass i den tøffe konkurransen om talentene. Jelena mener det har å gjøre med «hva slags» konsulenthus EVRY er.

- Vi er veldig tydelige på at du skal kunne ha et liv ved siden av jobben. Noen ganger kan det selvfølgelig være hektisk, men det å jobbe 60-timers uker skal aldri være normalen hos oss. Det tror jeg gjør oss attraktive for de talentene med mer erfaring, fordi de for eksempel ønsker å kombinere karrieren med familieliv, påstår Jelena.

Det å jobbe 60-timers uker skal aldri være normalen hos oss

Jelena Breivik, Talent Acquisition Manager

25 år med intern mobilitet

I Universums 2019-undersøkelse peker respondentene på EVRY som «et godt grunnlag for videre karriere». Konsulenten Jan Tore Aarhus har jobbet i EVRY i 25 år. Han har siden 1994 vært både markedsdirektør, selger, tekniker og leder. Grunnen til at han har blitt værende er at han stadig har fått nye muligheter.

- Her kan du rett og slett bytte jobb, uten å bytte arbeidsgiver. Så med mindre du vil prøve deg i en annen bransje har du alle mulighetene foran deg i EVRY. Jeg har til tider følt at man blir oppfordret til å se etter nye muligheter internt, fremfor å stå stille, sier Jan Tore.

Han trekker særlig frem en ting som viktig når det kommer til det å forbli i samme selskap over så lang tid, nemlig det å alltid «ta seg tid til kollegaer». Han forklarer det med at man i en slik jobb er avhengig av hverandre, og at det å vie tid til å hjelpe er en god investering.

- Fordelen med å være her lenge er at du får mange kontakter og et enormt nettverk. Og når noen ringer deg for å be om hjelp, da plukker du opp telefonen. Slik sikrer du også at andre gjør det samme for deg, sier han.

Når noen ringer deg for å be om hjelp, da plukker du opp telefonen

Jan Tore Aarhus, Principal