Gå til innhold

«Nå er løpet kjørt for stadig flere»

Gjeldsregisteret har vært i drift i drøyt tre måneder og effekten lar ikke vente på seg. Nordmenn med høy gjeld får avslag på søknader om nye forbrukslån.

imaged5zls.png"Det har blitt bråstopp. Det er tydelig at bankene har blitt strengere og Gjeldsregisteret fungerer», sier Bengt Scheldt som leder Gjeldsoffer-Alliansen. Han får mange henvendelser fra personer som har fått avslag på nye lånesøknader. Han er bekymret for at vi nå får en økning i gjeldssaker som igjen fører til lengre saksbehandlingstid hos myndighetene.

Ventetiden øker

«Vi forventer en oppblomstring av gjeldssaker en periode fremover. Namsapparatet bør tilføres midler så ventetiden på klager og åpning av gjeldsforhandlinger kan kortes vesentlig ned», sier han.

Saksbehandlingstiden varierer fra sted til sted, men det er ikke uvanlig at ventetiden er tre måneder og med økt saksmengde, er det en risiko for at ventetiden øker.

«Det er altfor mange som har kommet ut på lånespiralen og når gjeldsregisteret setter en bråstopp for at de får nye lån eller refinansiert eksisterende lån, så vil det kanskje bli et renn av kreditorer som prøver å komme først til namsmannen for å sikre seg», uttalte namsfogden i Oslo, Asker og Bærum, Alexander Dey til P4.

E24 omtalte også saken om kø hos namsmannen.

Det er ikke bare namsapparatet som har mye å gjøre. NAV har mer enn 300 gjeldsrådgivere på landsbasis som skal hjelpe personer som har økonomiske problemer.

Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen er bekymret for at gjeldsofre ikke får den hjelpen de trenger.

«Vi ser at flere kommuner nedprioriterer denne oppgaven. Det er for få kvalifiserte rådgivere til å hjelpe de som trenger dette», sier Scheldt.

Mange har faretruende høy forbruksgjeld

Mange gjeldsofre har levd på lånekarusellen altfor lenge. De har finansiert nedbetaling av forbrukslån med å ta opp nye lån. For enkelte har dette pågått i flere år. Ifølge daglig leder Egil Årrestad i EVRY-eide Gjeldsregisteret AS har vel 29.000 personer ti eller flere forbrukslån. Disse personene skylder i gjennomsnitt 944.000 kroner i forbrukslån. Bare rentekostnadene alene er 16.000 kroner i måneden, og det sier seg selv at mange låntakere sliter med å betjene denne gjelden.

Egil Årrestad 2.jpg

«Den første samlede oversikten fra Gjeldsregisteret viser at mange personer har et faretruende høyt nivå på forbruksgjelden sin, og om lag 29.000 personer har såpass store lån at det er svært krevende å betjene løpende renter og samtidig kunne nedbetale på lånene», sier Egil Årrestad.

«Det er mange som trenger hjelp til å få økonomien på rett kjøl, og dette haster», sier Årrestad.

Slik kan du få hjelp

«Nå er løpet kjørt for stadig flere», konstaterer Bengt Scheldt som mener det var på høy tid at Gjeldsregisteret kom på plass. På sikt vil dette forhindre nye gjeldsofre på et langt tidligere stadium.

Gjeldsoffer-Alliansen gir råd og bistand til om lag 400 personer hvert eneste år. Ifølge Bengt Scheldt er det mange som vegrer seg for å ta kontakt med kreditorer eller namsmannen.

«Det er viktig at du unngå betalingsanmerkninger og det er viktig at du svarer på alle brev som kommer fra namsmannen vedrørende nedbetalingsordninger», er rådene fra Bengt Scheldt. Årsaken til dette er at alle har krav på å skjerme livsnødvendige utgifter, blant annet bokostnader.

Du trenger ikke leve som gjeldsslave resten av livet. Først må du prøve å komme til en avtale med kreditorene. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, kan du søke om en gjeldsordning. Det er bare du som kan ta initiativ til en slik gjeldsordning. Det er ikke mulig for kreditorene å søke om dette.

I denne prosessen kan det være greit å få hjelp med økonomisk rådgivning.

Kriteriene for å få slik hjelp er at du:

· har problemer med å få pengene å strekke til

· har vanskeligheter med å betale regningene dine

· har problemer med å betale tilbake gjelden din

Tilbudet skjer via kommunen din og forutsetter at du samarbeider med en rådgiver. Du må legge frem de opplysningene gjeldsrådgiveren trenger for å kunne hjelpe deg.

En gjeldsrådgiver bidrar først og fremst med å håndtere gjeld knyttet til kreditorforhandlinger eller utenomrettslige forslag forut for en gjeldsordning.

Gjeldsoffer-alliansen har en egen telefon hvor de som trenger hjelp kan ta kontakt.

Hver kommune har gjennom NAV en gratis tjeneste med bistand for personer med økonomiske problemer.