Gå til innhold

Mulighetens kommune tar steget opp mot skyen

Brønnøy kommune er mulighetens kommune. I det minste ifølge deres egen hjemmeside. Brønnøy har, som skriftlig navn, eksistert i nesten 900 år. Men teknologien i kommunen er lang yngre og mer moderne. Det siste året har kommunen fått sjekket om de er klare for å dra helt opp i skyen.

Bronnoy.jpgBrønnøy kommune har tatt første steget opp mot skyen.

Er din kommune klar for samme steg?

Utfordringen til kommunen har vært en forholdvis dyr og ineffektiv avtale. Avtalen er bygd på en modell som gjør det både tidskrevende og dyrt for kommunen å gjøre enkle endringer.

- Vi håper kommunen kan få både enklere og mer kostnadseffektiv drift ved å flytte over i skyløsninger. I tillegg ønsker vi mulighet for å teste ut nye løsninger enklere og billigere, slik at vi kan finne den modellen som passer oss best. I Azure kan vi raskt sette opp nye miljøer for å teste ut ny funksjonalitet og kun betale for den tiden miljøet er i bruk. Hvis vi finner ut at det vi tester ikke fungerer er det bare å skru av, sier Hilde.

Hilde Rafaelsen er IKT sjef i kommunen og har vært med på Brønnøys Cloud Readiness Assessment (CRA) reise. Reisen har vært svært positiv for kommunen der de blant annet har fått en bedre oversikt over alle datasystemene, fagprogrammene og applikasjonene til kommunen.

- Vi har fått oversikt over hva de brukes til og hvem i kommunen som bruker dem. Vi har også fått oversikt over hvordan datasystemene er satt opp og om de er integrert med andre systemer. I prosessen har vi også fått vite om det vil være hensiktsmessig at flere systemer kjører på samme servere og deler database. Og sist, men ikke minst, har vi selvfølgelig fått vite om vi er klare for å flytte over systemene til skyløsninger.

Overbevist om at sky er løsningen

Brønnøy kommune har gjennom Cloud Readiness Assessment blitt bedre skodd for å ta langsiktige valg på hvordan de kan planlegge drift av tjenestene deres i fremtiden. De har rett og slett funnet ut sammen med oss om de er klare for å flytte all sin data opp i skyen.

- Etter prosessen er det blitt lettere for oss å planlegge slik at vi faktisk kan nå digitaliseringsmålene våre. CRA har hjulpet oss å se inn i fremtiden på hvordan kommunen bør operere, men ikke minst forberede seg på fremtiden. Vi ønsket i utgangspunktet å kunne levere bedre og mer moderne IT tjenester til både ansatte, innbyggere og næringsliv. Noe som er vanskelig å få til når vi drifter IT plattformen slik vi gjør i dag. Her er vi overbevist om at skyløsninger vil være en faktor for å nå målene våre.

Christopher forteller deg mer om hva du kan få ut av CRA!

Hilde_og_pepper.jpgHilde deltok på Insight hos oss. Her er hun sammen med Pepper, som hun håper kommer med noen gode digitaliseringstips.

Hilde og kollegene hennes ser lyst på den digitale fremtiden etter samarbeidet med oss og gleder seg til å fortsette reisen.

- Vi venter på tilbud på hva det vil koste å migrere over til skyplattform, og er veldig spent på kostanden. I løpet av de neste 2-3 årene håper vi på å ha hele vår driftsplattform over i skyløsning, slik at vi i mye større grad kan drifte mer selv. Det gjør at vi blir mindre avhengig av andre leverandører og får mer oversikt.

Les mer