Gå til innhold

EVRY er stolt partner på åpningen av Nasjonalt Cyber Security Center

Nasjonalt Cyber Security Center (NCSC) er offisielt åpnet i Oslo.

DSC08359.jpgDet er Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som står bak etableringen. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.

NCSC skal bidra til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Dette er ett av flere initiativ norske myndigheter innfører som risikoreduserende tiltak, for å møte det komplekse trussel- og risikobildet vi står overfor.

Det er offisiell åpning av det nye sikkerhetssenteret på Langkaia i Oslo. Til stede fra EVRY er Norge-sjef Christian Pedersen og Jan Werner Pettersen som leder Group Security, Quality og Risk Management i EVRY.

Trenger stadig raskere respons

Gjennom samhandling med 30 partnerne vil NCSC bidra til å styrke samarbeidet mellom ulike sikkerhetsmiljøer i både privat og offentlig sektor, øke felles risikobilde, situasjonsforståelse og dermed bidra til å beskytte samfunnet i det digitale rom.

«Vi ser frem til åpningen av nasjonalt Cyber Security Center. Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å styrke cyber sikkerhetsforsvaret i Norge. Vi i EVRY er stolt av å være med på åpningen, og samtidig som vi ser dette som et viktig ansvar overfor kunder og samfunnet», sier Christian Pedersen.

Vi lever i en verden med økende trusler. Les her om tre trusler du må være oppmerksom på akkurat nå.

Han trekker frem to viktige målsettinger med å delta:

«For det første er det viktig å dele kunnskap og erfaringer slik at vi har det beste grunnlaget for vårt sikkerhetsarbeid, noe som vil komme alle kunder til gode. Like viktig og naturlig at vi deler vår innsikt med NCSC, slik at andre deler av samfunnet kan gjøre nytte av det vi avdekker i vårt sikkerhetsarbeid. Digitaliseringen gjør at ting går stadig raskere og i økende grad automatisk. Det stiller også krav til sikkerhetsarbeidet, og samfunnets evne til rask respons. Samarbeidet i regi av NCSC gjør at vi kan spille hverandre gode noe som bidrar til at samfunnet står bedre rustet mot digitale trusler», sier Christian Pedersen.

Han sier at den andre hovedgrunnen er å videreutvikle kompetansen til alle som er med i dette samarbeidet. «Kompetanse innen sikkerhet er i aller høyeste grad ferskvare og derfor må vi finne gode måter å samarbeide slik at vi kan dele erfaringer, videreutvikle vår metodikk og stadig finne effektive måter å jobbe på. Sikkerhet er et topplederansvar og derfor er det viktig å utvikle kompetanse for ledere så vel som på teknisk nivå, og gjennom dette samarbeidet med NSM kan vi gjøre begge deler», sier han.

Solid fagteam er på plass

EVRY får en fast kontorplass på Nasjonalt Cyber Security Center, og det er en gruppe fageksperter som vil dele på oppgaven.

«Vi blir fullverdig medlem fra starten. Jeg er glad for at vi har bred deltagelse og oppslutning om dette internt på tvers av EVRY. Sammen blir dette et solid faglig team som vil være et bindeledd mellom NCSC og våre aktiviteter», sier Jan Werner Pettersen og forteller at samarbeidet har noen klare fordeler for EVRY og våre kunder.

«Vi får enklere tilgang til relevant, ugradert og gradert informasjon om trussel-, sårbarhets- og
risikoinformasjon for cyberdomenet. Gjennom konkrete fagmøter, forum og rådsmøter i senteret ligger det god til rette for økt samarbeid», sier han.

Vil du vite mer om hvordan komme igang med sikkerhetsarbeid, les her: Vi trenger et krafttak mot hackere

Related Content

This is an introduction to related content.