Gå til innhold

- Jeg er redd det vil vokse frem et digitalt A- og B lag

Manglende endringsvilje er en av funnene i kommuneundersøkelsen vi har gjennomført. Hva mener egentlig politikere og ledere i næringslivet om den digitale fremtiden i kommune Norge?

Arendalsuka_panelsamtale_evry.jpgGeir Arne, Anne Kristin, Torunn og Per klare for panelsamtale.

Etter kommuneundersøkelsen vi har gjennomført ser vi at det er både manglende endringsvilje, manglende oppgradering av kompetanse og manglende grad av evaluering. Vi ser også at disse funnene er større blant de små kommunene.

Torstein Tvedt Solberg, medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiet, mener det er regjeringen sin oppgave å passe på at de små og store kommune har likt utgangspunkt for endring.

- Jeg er redd det vil vokse frem et digitalt A- og B lag. Vi ser tendenser til at de større kommunene gjennomfører digitalisering bedre. Nasjonalt sett mener jeg vi bør vi har et større ansvar fra stortinget.

Event oppdatert.jpg

I kommuneundersøkelsen kommer det også frem som Torstein sier at det er en fordel å være stor. Vi ser i undersøkelsen at større kommuner har større tro på at kunstig intelligens eller nye løsninger for automatisering av arbeidsprosesser eller innbyggerdialog blir viktig for kommunen de neste 3 – 5 årene.

Geir Arne Olsen, leder for offentlig sektor og helse hos EVRY, jobber både med privat og offentlig sektor hver dag. Han er enig med Torstein.

- Jeg mener offentlig sektor uten tvil har mindre endringsvilje. Så må jeg også få si at jeg synes, uavhengig av dette, vi har en fantastisk offentlig sektor i Norge. Som tilbyr mange gode tjenester. Men for å bli litt personlig, i sommer har jeg tatt valget selv og gått ned i vekt. Men for alle som ikke vet hva utgangspunktet mitt var er det vanskelig å se noe annet enn at det fortsatt er en del kilo til som bør slankes bort. Med dette mener jeg at jeg tror det er mange som blir veldig fornøyd med små endringer og nøyer seg med dette. Som dermed fører til at de glemmer bort hva hovedmålet lenger fremme egentlig er.

Torunn Ostad, opposisjonsleder og gruppeleder for Aust-Agder, Agder Høyre og Anne Kristin Vie, Fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet, er uenig med Torstein og Geir Arne og mener at forskjellen på endringsvilje mellom privat sektor og offentlig sektor ikke er stor.

I panelsamtalen er alle deltakerne enig i at digitalisering er biktig for kommunen, men hvor viktig er den egentlig?

Vi trenger fornyelse og ny teknologi for å løse morgendagens VelferdsNorge

Hva betyr funnene om manglende endringsvilje, manglende oppgradering av kompetanse og manglende grad av evaluering egentlig for kommune-Norges fremtid?

- Jeg tror dette har mange konsekvenser, men jeg kan trekke frem de to jeg er mest bekymret for. Det første er at barna våre ikke får interessante nok jobber i kommunal sektor. Og det andre er at vi som innbygger ikke får nok igjen i tjenestene vi legger igjen penger i, sier Per Hove, konsernsjef for EVRY.

panelsamtale_deltakere_evry_arendalsuka_1.jpgPaneldeltakerne er klare for debatt.

- Endring er vanskelig hvis du ikke vet hvorfor den må gjøres

Digitalisering trenger endring for å kunne gjennomføres, og endring kan være vanskelig å akseptere for de den berører om de ikke vet hvorfor den trengs.

- De fleste vet at ting i livet endrer seg. Men jeg tør å påstå at de fleste av oss ikke liker endring. Vi liker at ting er i ro rundt oss, og ønsker å ha kontroll. Grunnen til at endring mislikes tror jeg kommer hvis personen endringen berører ikke vet hvorfor den er nødvendig. Digitaliseringen er kun et middel for å oppå det vi egentlig ønsker. Og derfor er det viktig at det blir informert om hva endringen egentlig skal oppnå og hvorfor vi gjør det på den måten vi gjør det på, sier Per.

Heidi Arnesen Austlid, Administrerende direktør, IKT Norge, er ikke overasket over funnene fra kommuneundersøkelsen.

- Jeg ser at funnene henger sammen med undersøkelser vi har gjort. Det viktigste vi har funnet ut fra våre undersøkelser er at det mangler endringskompetanse. Med andre ord er jeg ikke overrasket, men synes det er svært viktig å ta dette på alvor. Noe jeg mener er et lederansvar. Alle trenger ikke spisskompetanse i teknologi, men vi trenger at alle forstår hva og hvorfor endringen skjer.

Brukerfokuset må skjerpes!

Alle i panelet er enige i at tjenestene som blir utviklet må utvikles for brukerne, selv om noen er litt uenige i hva slags tjenester dette er.

- Brukerfokuset må skjerpes! Vi må lage tjenester som forbrukeren trenger og ønsker å bruke, sier Anne Kristin.

Hun trekker også frem et eksempel hun mener vil gi innbyggere stor vinning.

- Asker kommune har tilbudt en digital tjeneste for byggesaksmelding. Denne tjenesten kan spare både kommunen og innbyggeren tid og penger. En tilsvarende tjeneste har væt brukt i næringslivet i mange år.

Heidi er enig med Anne Kristin i at vi trenger mer brukervennlige tjenester, men synes vi bør fokusere annerledes.

- Kan vi ikke først og fremst fokusere på tjenester som virkelig betyr noe for innbyggeren. Det er begrenset hvor mange ganger i løpet av et liv man skal sende inn en byggesøknad, eller søke i barnehage. Heldigvis. Derfor mener jeg vi først bør fokusere på for eksempel helsetjenester.

Les hvordan et leserbrett forandret hverdagen for alle på Tiohundra

Torunn synes det er en uheldig ulempe at innbyggerne legger inn alt av helse og privat informasjon i apper og tjenester, og allikevel har ikke kommunene lov å bruke disse opplysningene. Anne Kristin henger seg på kommentaren til Torunn og legger til at det er en stor utfordring at helsedata ikke kan utveksles slik at det vil bli lettere for pasienter å ha all data samlet på et sted.

Torstein ønsker å få flere til å forstå at det koster å gjøre en endring.

- Vi vil aldri komme unna at det alltid vil koste å gjøre en endring. Og noen ganger går disse pengene også rett i søpla. I en endringsprosess kan vi ikke alltid lykkes, og det er viktig å påpeke at vi at noen digitaliseringsprosjekter ikke blir noe annet enn en fiasko. Så lenge vi forhåpentligvis har lært noe av prosjektet er det ikke et mislykket prosjekt.

Les også