Gå til innhold

Valg i Norge er trygt selv med små marginer

Du kan føle deg trygg på at resultatet av valget blir riktig.

imagejxbj.pngI en kommentar i Bergens Tidende er det skapt et inntrykk av at valget i Bergen kan ha gått feil. Kronikkforfatter fokuserer på at personstemmer ikke er telt riktig, og at kandidater fra et annet parti dermed får plass i kommunestyret.

Det er riktig som artikkelen poengterer at det er snakk om små marginer.

Vil du vite mer om hvordan valg foregår?

Nettopp derfor må vi være svært nøye med å følge de strenge kontrollrutinene som gjelder for opptelling av stemmer.

Kommunene velger selv opptellingsmetode

Selv har jeg vært med på mer enn ti valg, og jobbet med kommuner land og strand rundt. Jeg vet at valgstyret og deres medarbeidere tar dette samfunnsoppdraget på høyeste alvor. Jeg har derimot ikke vært involvert i valget i Bergen i år, men problemstillingen som belyses fortjener likevel en kommentar. Det er tross alt tilliten til demokratiet og til den norske valggjennomføringen som står på spill her.

Vil du vite mer om digitalisering av offentlige tjenester?

For det første; det er helt valgfritt om en kommune eller fylkeskommune ønsker å bruke en elektronisk telleløsning for å gjennomføre en endelig telling som en kontroll av den manuelle tellingen.

Hver enkelt stemmeseddel telles, og en manuell feilregistrering av antall stemmesedler og partistemmer skjer dermed ikke i et elektronisk tellesystem.

Dersom en kommune kjører en maskinell telling og oppdager avvik fra den manuelle tellingen, anbefaler vi kommunene å gjennomføre en ny elektronisk telling på en annen maskin – nettopp for å kunne utelukke at det er maskinen som svikter.

Størrelsen på eventuelle avvik er opptil det enkelte valgstyret eller fylkesvalgstyret å bestemme for deretter å iverksette en prosess. For å kunne avdekke avvik eller feil i den elektroniske telleløsningen er det mulig å ta manuelle stikkprøver av stemmesedler som er elektronisk talt.

Ved å gjennomføre og dokumentere dette, sikrer man at det ikke kun foregår maskinell vurdering av stemmesedlene. Dette anbefales spesielt dersom det gjennomføres flere elektroniske tellinger.

Strenge krav til tellemaskinene

Ett av kravene for å bruke og installere skannerprogrammvaren EVA Skanning under årets valg, var at maskinene hadde Windows 10 Enterprise installert.

Ved valget i 2019 har EVRY inngått avtale om kontrollert fjerntilgang med de kommunene som eventuelt har ønsket bistand fra vårt supportapparat. En slik prosess er godkjent av Valgdirektoratet, og alt arbeid utføres fra kontorer i Norge - med medarbeidere som har norsk pass.

Valgloven sier at ansvaret for valggjennomføringen ligger hos valgstyret. Derfor baserer kontrollert fjerntilgang seg på «fire øyne»-prinsippet. Dette innebærer at de ansvarlige personene i kommunene og fylkeskommunene er de som er ansvarlige for alle kommandoer som kjøres. Visuell kontroll over hva som utføres på systemene hos den aktuelle kommune eller fylkeskommune er viktig, og derfor overvåkes denne aktiviteten hele tiden. Det er altså valgstyret selv som har ansvaret for selve valget, og de sitter i posisjon til å kontrollere og initiere alt fra innsiden.

Her kan lese mer