Gå til innhold

Sulten på å lære innovasjon og entreprenørskap i praksis

- Jeg hadde lyst til å lære noe mer enn programmering. Innovasjon og entreprenørskap er viktig for bedrifter og samfunn og dette er noe jeg vil fordype mer innen. Det blir interessant å få jobbe med et konkret prosjekt i en stor organisasjon, sier Houda Benzazah.

UIO_pressemelding_1.jpgTrond og Åshild gleder seg til den nye tiden fremover da tre nye masterstudenter skal være en del av hverdagen på Fornebu.

Hun er en av tre masterstudenter fra Institutt for informatikk som får et annerledes semester når de nå starter opp et prosjekt om innovasjon og entreprenørskap hos oss på Fornebu.

Har du lyst å bli kjent med de tre masterstudentene og alle oss andre i EVRY?

Felles for studentene er at de går siste år på masterstudiet, og første kull i en ny stor satsing mellom Universitet i Oslo og næringslivet.

Øker tempoet i innovasjon

Sammen med Bikash Thapa og Julian Heimonen Hjallum skal hun hjelpe oss med plattformer og prosesser for økt innovasjon. Målsettingen er at prosjektet skal evalueres av selskapets ledelse i desember, og forutsatt en godkjennelse skal planene realiseres.

Houda er født i Marokko og studerte «computer science and technology» før hun tok videreutdanning innen «Business Informatics» i Frankrike. Men hun ville bli noe mer enn en softwareingeniør, og det førte henne til UiO. Nå er Houda nysgjerrig på hvordan det er å jobbe med innovasjon i kombinasjon med entreprenørskap.

- Vi er en stor organisasjon og vi har mange spennende partnere. Det er viktig å få samlet alle ideer og initiativ slik at vi får mer fokus og kraft i innovasjonsarbeidet vårt. Dette skal gjøre det enklere for medarbeidere å komme frem med sine ideer, få delta i utviklingen og gjøre veien kortere fra idé til handling, sier Åshild Marie Tveit Walseth som leder Sprint Programmet i EVRY Innovation Hub.

Forene teori og praksis

- Vi har lært mye teori om både teknologi, innovasjon og entreprenørskap. Det blir spennende å lære mer om hvordan dette fungerer i praksis, sier Bikash Thapa som er født i Nepal. Før han kom til UiO har han en master i vannkraft fra NTNU.

Julian Heimonen Hjallum fra Porsgrunn er den tredje studenten som er med i prosjektet. Siden av studiet har han skaffet seg erfaring fra tre start-ups. Nå ser han frem til å jobbe med innovasjon i en større organisasjon.

Åshild forteller at studentene skal jobbe i nært samarbeid med et bredt team av medarbeidere i EVRY.

- Studentene blir en integret del av vår organisasjon. De får egen epost, adgangskort og får tilgang til workplace by Facebook som er vårt intranett og hvor man kan innhente kunnskap og knytte kontakter på tvers av avdelinger. Studentene blir lokalisert på Fornebu og vil sitte sammen med andre interns som jobber med ulike innovasjonsprosjekter. Vi er tydelige på at studentene med sin bakgrunn og kompetanse skal utfordre vår etablerte måte å jobbe på, sier Åshild som blir bindeleddet mellom studentene og vår organisasjon.

Vil du vite mer om hvordan hverdagen for masterstudentene blir? Det kan Edvin vise deg!

Strategisk satsing

Samarbeidet mellom UiO og EVRY er en del av et nytt program som også omfatter Telenor, Schibsted og DNV GL hvor næringslivsaktørene inviterer studenter til sine innovasjonsprosjekter og dette blir en del av masterutdanningen ved Institutt for informatikk.

- Gjennom dette samarbeidet får vi tilgang til prosjekter av meget høy kvalitet og relevans, og studentene får oppleve innovasjonskulturen på innsiden av store organisasjoner som representerer attraktive potensielle arbeidsgivere, sier Jens Petter Falck, førsteamanuensis og programrådsleder for ett av masterprogrammene.

Han forteller at målsetningen med innovasjonsprosjektene er å bygge dyptgående forståelse for og praktisk erfaring med gjennomføring av innovasjonsprosjekter i store, sammensatte organisasjoner.

- Det er stor interesse og et økende behov for arbeidspraksis i høyere utdanning. Vi er derfor svært fornøyde med det nystartede samarbeidet der masterstudenter får veiledet arbeidspraksis i sterke fagmiljøer, sier Morten Dæhlen, dekan ved Det matematisk- naturvitenskaplige fakultet.

- Dette er vinn-vinn. For studentene våre er det relevant arbeidserfaring, og bedriftene får godt kvalifisert arbeidskraft som vil løse reelle innovasjonsutfordringer, sier han.

Denne satsingen er forankret i EVRYs toppledelse og en viktig del i selskapets arbeid med å akselerere innovasjonsarbeidet.

- Studentene har en innsikt og tilnærming til teknologi og problemløsning som vi mener kan bidra til å se ting i et nytt perspektiv. Gjennom dette unike samarbeidet forsterker vi innovasjonstakten. Innovasjon og entreprenørskap er strategisk viktig for oss som et ledd i arbeidet med å skape digitale tjenester som skaper høy verdi for våre kunder. Vi ser på Institutt for informatikk som en attraktiv kilde til både kunnskap og høyt etterspurte kandidater, sier Trond Vinje, konserndirektør HR i EVRY.

Nysgjerrig på hvordan andre ansatte hos oss opplever hverdagen?