Gå til innhold

- Å være valgmedarbeider er både hektisk, spennende og en ansvarsfull oppgave

Vet du egentlig hva som skjer med stemmeseddelen din når den har nådd urnen i årets kommunestyre- og fylkestingsvalg?

Valg_6.jpgKLARE: Hanne, Mona Anita og Espen har forberedt seg siden i fjor, og hatt noen hektiske uker i den siste tiden i forbindelse med valget.

Når alle har stemt og valglokalene er stengt, starter en viktig jobb for Mona Anita Bjørnsrud i Viken fylkeskommune og hennes kollega Espen Pettersen. Da skal over en halv million stemmer telles.

- Dette er mitt niende valg. Det er like spennende hver gang, og det er stadig noen nye ting å lære seg. Derfor er det viktig med god tid til forberedelser - som testing av utstyr, programvare og opplæring, sier Mona Anita.
De første forberedelsene til valget startet i 2018, og har pågått frem til nå. Den siste tiden har Espen brukt på å rigge utstyret som skal brukes.

Kommunene gjennomfører først en manuell telling av alle stemmene, for hånd. Denne opptellingen danner grunnlaget for en foreløpig fordeling av stemmer per parti. Når denne tellingen er avsluttet, og valgstyret har gått igjennom resultatet, blir de foreløpige tallene tilgjengelige for media.

- Kommunene gjennomfører så en ny, endelig telling - enten for hånd eller maskinelt, forklarer Mona Anita.

Starter tellingen onsdag

Men det stopper ikke her, for fylkeskommunenes rolle er å kontroll-telle fylkestingsstemmer.
51 kommuner tilhører Viken, og det skal telles om lag 600.000 stemmesedler. Alle stemmene skannes og telles i det automatiserte systemet som går under navnet EVA-skanning og er utviklet av Valgdirektoratet.

Det er ikke bare EVA som jobber på spreng for å sikre automatiserte prosesser!

Under selve opptellingen vil det være cirka 70 personer som er i sving i Viken.
Alle ansatte som skal delta i tellingen, har på forhånd gjennomgått grundig opplæring i de rollene de skal inneha.

- Når dette er gjort, får vi sammenlignet våre tellinger med det kommunene har talt, og vi får frem en oversikt som viser fordelingen av hvilke representanter som er valgt inn i fylkestinget, sier Mona Anita.

Valg_5.JPGVIKTIG JOBB: Mona viser frem EVA, som har en stor og viktig jobb foran seg.

Viken Fylkeskommune planlegger å starte tellingen 11. september, altså noen dager etter kommunene. Alt som skjer i valgprosessen, er nøye bestemt på forhånd og regulert av Valgdirektoratet.

- Den maskinelle kontrolltellingen av stemmesedlene skjer på en helt uavhengig plattform. Og lokalet der opptellingen foregår, har begrenset tilgang, noe som gjøres av sikkerhetsmessige årsaker, sier Espen som er teknisk ansvarlig i Viken.

- Får dere tid til å stemme selv da?

- Det er hektisk i forberedelsene, men tid til å stemme - det skal vi få!

Egen «valgvake» i EVRY

Hos EVRY er det også en «valgvake», men av en helt annen karakter enn hos de politiske partiene. Dette skyldes at vi har en avtale med en rekke kommuner og fylkeskommuner:
Nærmere 20 medarbeidere har jobbet i mange uker med support og opplæring av valgmedarbeidere. I tillegg har vi gjennomført teknisk installasjon og test av utstyr.

Valgekspert Hanne Melby, talte sin første stemmeseddel på begynnelsen av 90-tallet og har mange års erfaring fra praktisk valgarbeid. Hun har besøkt flere kommuner og fylkeskommuner de siste ukene, og er godt kjent med de mange små detaljene som må på plass for å gjennomføre et valg.

- Vi har en rammeavtale med Valgdirektoratet om levering av tjenester og utstyr til kommuner og fylkeskommuner. Vi har ansvar for installasjon av applikasjonen EVA Skanning, teknisk skannersupport og opplæring. I tillegg har vi solgt skannere og tilleggsutstyr, forklarer Hanne Melby i EVRY.

Totalt 150 kommuner og fylkeskommuner får besøk av Hanne og hennes kollegaer.

- Vi møter mange dyktige og engasjerte valgmedarbeidere som tar jobben på alvor. De legger til rette for at valget går smidig og knirkefritt – og at du og jeg kan gå til valgurnene i visshet om dette skjer profesjonelt og sikrer det demokratiet vi er så glad i, sier Hanne.

Hun forteller at support- og oppfølgingen skjer både mandag og tirsdag, og blir ikke avsluttet før fylkeskommunene er ferdige med sine kontrolltellinger.

- Hva skal du gjøre når valget er ferdig?

- Det skal bli deilig med en liten pause. Men så er det andre spennende oppgaver som venter i EVRY, og om drøyt et års tid må vi på igjen, for da begynner forberedelsene til stortingsvalget i 2021, avslutter Hanne med et smil.

Slik er valget

Rollene og ansvaret for valggjennomføringen er hierarkisk inndelt: Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har det overordnede ansvaret for valg i Norge, mens Valgdirektoratet har det operative ansvaret på statlig nivå.
Valgstyrene i kommunene og fylkesvalgstyrene i fylkeskommunene er de som er ansvarlige for å gjennomføre valget i sine valgkretser.

Valgdirektoratet har tre viktige prioriteringer:

  • Korrekt og sikker valggjennomføring med tillit i befolkningen
  • Velgerne har nødvendig informasjon om valg
  • God tilgjengelighet ved valg

Les også