Gå til innhold

- Dette er de vanligste mytene om digitalisering

Er det sant at du mister jobben til kunstig intelligens? Eller at det kun er eldre mennesker som sliter med å holde følge med teknologien?

billedmontasje.jpg

«Digitalisering» er et mye brukt ord, men lite konkret begrep. Misforståelsene om hva denne formuleringen innebærer, er mange – i alle fall om vi skal tro noen av dem som jobber med digitalisering i samfunnet i dag.

Anne Kristin Vie er fagdirektør for offentlig tjenester og helse i Forbrukerrådet, og mener den største myten handler om menneskenes oppgaver:

- Den største myten må være at «alt blir enklere». Oppi all den nye teknologien og de nye løsninger vil det alltid være behov for å fysisk snakke med hverandre. Spesielt når det dukker opp kompliserte spørsmål, sier hun.
Stanser fremgangen i et av verdens mest digitale samfunn? Få med deg debatten vår på Arendalsuka mandag 12. august klokken 14!

- Ikke bare eldre som sliter

En annen vanlig misoppfatning er at alle mennesker under en viss alder lærer seg nye apper og andre tekniske løsninger lekende lett, mener Kristin Widemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

- Det er kun eldre som sliter med teknologi». Realiteten er at også mange unge mennesker sliter med å ta ny teknologi effektivt i bruk. Kunnskap om teknologi, innovasjon og endringsledelse, samt samspill og arbeidsliv lærer vi for lite om i høyere utdanning. Det betyr at nyutdannede ofte ikke er godt nok beredt på det arbeidslivet de møter, sier Kristin.

Det at kun eldre sliter med teknologi, det er en ren myte!

Torunn Ostad er gruppeleder for Agder Høyre. Hun sier hun "ikke har mye greie på myter", men trekker frem et viktig poeng:
- Jeg tror kanskje at mange innbyggerne ikke er klar over hvor mye innovasjon og omstilling som allerede skjer innenfor kommunal sektor, sier hun.

Vår konsernsjef, Per Hove, tror én av de vanligste mytene om digitalisering i befolkningen, er at noen mister jobben sin, for eksempel ved at roboter med kunstig intelligens tar over alle arbeidsoppgavene.

Det er fortsatt et veldig langt stykke unna sannheten, ifølge Per.

- Den dagen vi har løst alle samfunnsoppgaver, kan det bli en problemstilling - men vi har langt igjen, sier han.

Digitalisering er forenkling

Geir Arne Olsen er leder for forretningsområdet Offentlig og Helse i EVRY og lang fartstid med teknologi og digitalisering.
Han tror mange «blander» disse to begrepene:

- Mange snakker om digitalisering som noe som handler om teknologi. Men digitalisering er å legge vekt på forenkling av prosesser gjennom hele verdikjeder - der teknologien kun er ett av flere virkemidler, forklarer han.

Geir Arne opplever også at mange kanskje ikke helt forstår hvor omfattende slike prosesser er. At kompetanse er enkelt, tror han er en vanlig myte i Norge, som ligger i toppsjiktet blant verdens mest digitale land.

Et hinder, men også forutsetning

At vår egen holdning kan være avgjørende for at Norge som samfunn stadig utvikles digitalt, tror han er viktigere enn mange kanskje er klar over.

- Kompetanse og innsikt er et viktig hinder- og ikke minst også forutsetning når vi snakker om å forbedre tjenestetilbudet til alle nordmenn. Da må vi ha respekt og innsikt i avhengighetenes kompleksitet, uten å la oss stoppe av det eller la det begrense mulighetsbildet, mener han.

Her er kultur et viktig stikkord, for holdninger kan slå i hjel et hvilket som helst godt digitaliseringsinitiativ, ifølge Geir Arne.
Til slutt peker han på en annen viktig myte:

- Mange tror nok at «Regjeringen har en digitaliseringsstrategi, så da løser dette seg sikkert». Sannheten er at det trengs mer enn strategier for å skape digital fremdrift i landet vårt; Det krever samhold, sammstemmighet og kanskje aller viktigst - et utstrakt og innovativt samarbeid internt i offentlig sektor. Og ikke minst mellom det offentlige og det private!

Ikke gå glipp av