Gå til innhold
Her er seks ting du må vite om Gjeldsregisteret

Her er seks ting du må vite om Gjeldsregisteret

Nå lanseres vi Gjeldsregisteret! Her får du svar på alt du trenger å vite.

Hvilke opplysninger inneholder Gjeldsregisteret og hvordan oppdateres disse opplysningene?

Gjeldsregisteret inneholder informasjon om usikret gjeld fra blant annet kredittkort. Alle opplysningene hentes inn fra rundt 200 banker og finansforetak som har konsesjon til å drive slik virksomhet. Informasjonen oppdateres jevnlig. Som privatperson er det ikke mulig å sende egne eller andres opplysninger manuelt til Gjeldsregisteret. Hvis du ønsker en oversikt over hvilke data som er registeret på deg, som privatperson, er dette mulig gjennom vår innsynsløsning. Dersom man har spørsmål om noen konkrete opplysninger, anbefaler vi at man tar kontakt med den banken eller kredittinstitusjonen du har inngått avtale med.

Hvem får tilgang til dataene?

Tilgangen til Gjeldsregisteret er strengt regulert gjennom Gjeldsinformasjonsloven. Det er i hovedsak banker og finansinstitusjoner, Husbanken, Statens pensjonskasse, kommuner (førstegangslån), Norges Bank, Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå som har tilgang. I tillegg kan kredittopplysningsforetak bruke informasjonen som del av sin kredittscore. Som enkeltperson får du tilgang til å logge deg inn og sjekke dine egne opplysninger, men du får ikke tilgang til informasjon om andre. For å få tilgang, gå inn via www.gjeldsregisteret.com og benytt bankID kodebrikke for å få innsyn i egne gjeldsopplysninger. Her gis det også oversikt over eventuelle nylig utsendte gjenpartsbrev.

Hva skal Gjeldsregisteret brukes til?

EVRY har fått konsesjon fra Barne- og likestillingsdepartementet til å drive informasjonsregister for innsamling og distribusjon av gjeldsinformasjon fra kredittkort og andre former for usikret forbruksgjeld. EVRY har i denne forbindelse etablert et heleiet selskap Gjeldsregisteret AS. Hensikten er å forebygge gjeldsproblemer i private husholdninger ved å bidra til å gi banker og andre kredittytere mulighet til å sjekke hvor mye kreditt og forbruksgjeld en lånesøker allerede har. Dette kan gi bedre beslutninger for finansforetakene samtidig som lånesøkere kan forvente bedre råd fra långivere om hvilken lånekapasitet deres økonomi tåler.

Hvordan blir mine data oppbevart hos Gjeldsregisteret?

Behandling av gjeldsopplysninger er hjemlet i Gjeldsinformasjonsloven. Gjeldsregisteret behandler opplysningene basert på en sikker registerløsning som kontinuerlig oppdateres fra finansforetakene.

Virksomheter som benytter opplysningene kan ikke bruke dem til markedsføring eller lignende.

Gjeldsinformasjonsforetak skal også slette;

  • Når gjelden er innfridd og eventuell kredittramme er avviklet.
  • Når oppdaterte gjeldsopplysninger er mottatt og registrert, skal tidligere gjeldsopplysninger slettes.

Virksomheter skal slette;

  • Så snart kredittscoremodeller er ferdigstilt
  • Når egne data er oppdatert og nødvendig validering er gjennomført
  • Senest tre måneder etter at de ble mottatt (Fristen gjelder ikke for gjeldsopplysninger som må oppbevares lenger for tilsynsformål

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager feil i mine gjeldsopplysninger?

Det blir etablert en tjeneste for melding av feil som del av innsynsløsningen. Feilen rapporteres direkte til finansforetaket som har feil opplysninger, slik at feilen blir korrigert hos kilden og Gjeldsregisteret oppdatert deretter.

Hvordan få opplysninger om min samlede gjeld

Gjeldsregisteret inneholder kun informasjon om usikret gjeld, dvs. forbruksgjeld. Hvis du som privatperson ønsker oversikt over usikret gjeld som er registeret på deg kan du benytte vår innsynstjeneste.

Her finner du mer informasjon om Gjeldsregisteret.