Gå til innhold
Gassco fornyer avtale om fremtidsrettede IT-løsninger

Gassco fornyer avtale om fremtidsrettede IT-løsninger

Gassleveransene fra Norge og ut i Europa har aldri vært større enn nå. Sikre og effektive IT-løsninger er avgjørende for å sikre maksimal verdiskapning.

Det norske gasseventyret startet for over 40 år siden, og siden den gang har mulighetene for konkurransedyktige løsninger vokst betraktelig. Millioner av mennesker er avhengige av at Gassco sørger for sikker, stabil og effektiv transport av gass fra norsk sokkel og ut i Europa. Dermed er selskapet avhengig av å ha pålitelige og effektive IT-løsninger.

Helt siden Gassco ble etablert har vi i EVRY vært en integrert del av selskapets IT-systemer. Dette samarbeidet videreføres nå i en ny strategisk rammeavtale, som omfatter at vi fortsetter å tilby dem tjenester som drift og overvåkning, support, nettverk, applikasjonsforvaltning, IT-sikkerhet, samt utstyrsleveranser, vaktordning og rådgivning.
– Samarbeidet med EVRY har vart lenge og vært godt. De har lokal forankring, samtidig som de er en stor og kompetent organisasjon med kapasitet til å ta større oppdrag med høy kompleksitet og krevende sikkerhetskrav, sier Kristin Kinn Kaste, direktør for Systemdrift i Gassco.

Samarbeid med tech-giganter
De siste årene har vi investert mye i å bygge kompetanse og partnerskap med ledende, globale teknologileverandører som Google, Amazon Web Services, Microsoft og IBM. Gjennom disse er det utviklet mange nye tjenester basert på kunstig intelligens, tingenes internett, avansert analyse og robotisering. Med disse tjenestene står vi enda bedre rustet til å tilby en helhetlig portefølje av fremtidsrettede IT-tjenester til Gassco og andre kunder.

Related Content

This is an introduction to related content.