Gå til innhold
Kunstig intelligens til folket!

Kunstig intelligens til folket!

AI-ekspert Robin Blomquist gleder seg til å lære nye ting fremover.

robin-blomquist.jpg
Robin Blomquist er leder for enheten Development and Strategy i EVRY og var med på åpningen av det nye senteret i Gøteborg i Sverige.

Kunstig intelligens, eller AI, har gitt oss alt fra oversettelsesprogrammer på internett til muligheten for å stanse forsøk på svindeltransaksjoner. Teknologien kan bidra til å løse miljøutfordringer, redusere ensformig arbeid og skape arbeidsplasser. Teknologien må i imidlertid brukes på «rett» måte for å være nyttig. Senest denne uken skrev Digi.no om utfordringene med personvern knyttet til helseapper.

Men hva er «rett» måte på bruke AI på?

Sverige får nytt AI-senter

I motsetning til både Sverige og Danmark, har Norge lenge manglet en nasjonal strategi for AI. Det får vi nå av den nye digitaliseringsministeren Nikolai Astrup, meldte Dagens Næringsliv . Ny kunnskap på hvordan vi skal bruke data for å skape nye tjenester, vil gi fordeler for både selskaper og ledere, men ikke minst for vår hverdag.
- Vi sier ofte at vi beveger oss fra å selge tjenester til å selge verdi, sier Robin Blomquist, leder for enheten Development and Strategy i EVRY. Onsdag var han med og åpnet det splitter nye nasjonale senteret for forskning på kunstig intelligens (AI) i Sverige.


Senteret, AI Innovation of Sweden, ligger på Lindholmen Science Park i Göteborg. Ambisjonen er å utvikle mer kunnskap og innovasjon i AI gjennom samarbeid og deling av kunnskap og data.

- Vi ønsker å være med på reisen med å bygge opp en stor ressurs for svensk industri og samfunn gjennom innovasjon i AI. Vi gleder oss over at vi blir med som partner for senteret. Gjennom partnerskapet vil vi både få førstehånds innsikt i teknologiutviklingen, samtidig som vi vil lære hvordan ledende organisasjoner anvender bruken av kunstig intelligens, sier Robin.

Et skritt nærmere fremtiden

Under den høytidelige åpningen, var også Sveriges digitaliseringsminister, Anders Ygeman, på plass.
Han understreker viktigheten av senteret.

- Vi bør være én av de beste i verden ved hjelp av mulighetene for digitalisering. AI Innovation of Sweden er en viktig del av å gjøre det til virkelighet, sier Anders Ygeman.

image0cr0b.png
Svenske myndigheter håper forskningen ved AI Innovation of Sweden vil bidra til å komme et steg nærmere fremtiden. Som partner får vi tilgang til den nye innsikten som kommer til å skapes ved senteret.


Sveriges innovasjonsmyndighet, Vinnova, håper på sin side at mer forskning på området vil gi et større globalt fokus og mer kompetanse, som igjen kan ta oss et skritt nærmere femtiden.

Deres håp er å styrke den langsiktige konkurransekraften, samt utvikle nye løsninger som skal møte de kritiske behovene i samfunnet, noe det nye AI-senteret vil bidra til, mener Vinnova.

Stort marked

Beregninger som vi har gjort, viser at det nordiske markedet for kognitive løsninger vil vokse med cirka 50 prosent de tre neste årene. I løpet av 2021 anslår vi at dette markedet vil omsette for i overkant av 40 milliarder kroner. Derfor er vi opptatt av å sikre AI-kompetanse i alle deler av selskapet, og jobber vi aktivt med løsninger innen flere områder, blant annet innen bank og finans, industri, stat og kommune.
- Med ny innsikt omkring hvordan data kan anvendes, kan vi skape nye tjenester som gagner både næringsliv og det offentlige, men fremfor alt: menneskers hverdag, sier Robin.

Les også: DNBog EVRY tar i bruk kunstig intelligens for å stoppe svindelforsøk