Gå til innhold
The earth by Nasa

En markant nedgang i antall kortbedragerier

DNB så hvordan antall kortsvindel økte, særlig i form av skimming. For kortutstedere medfører kortsvindel store kostnader og skaper utrygghet blant kundene.

EVRY har dedikert personale på plass døgnet rundt som overvåker korttransaksjoner og er klare til å reagere på bedrageriforsøk. Til hjelp har EVRY et sofistikert overvåkingssystem med et stort antall filtre som er spesialkonstruert for å kunne fange opp alle typer mistenkelige transaksjoner i sanntid.

Etter innføringen av EVRYs sanntidsovervåking har DNB merket en markant nedgang i antall bedragerier. Dette har medført en nedgang i bedrageritapene samtidigt som det har bidratt til større trygghet for kundene. DNB har valgt EVRY som partner for sin transaksjonsovervåking. Det viste seg at den mest kostnadseffektive løsningen for DNB var å la EVRY håndtere så vel drift av løsningen som en del av kundesupporten.

People today have a lot of choice about how to pay for things. Ecommerce is growing quickly and uses lots of different cards and payment apps. This is positive for customers, but the more payment methods that are made available, the more demanding it is to prevent fraud.

— Alf Otterstad, Group Executive Vice President for IT i DNB

EVRY har i dag mange kortutgivere i Norden og i Europa, hvilket gjør at vi kan samle erfaringer fra mange forskjellige kunder og la dem høste gagn av hverandres kompetanse. De kundene som bruker tilsvarende løsning som DNB, har redusert sine kortsvindler med drøyt 60 prosent i snitt. EVRY har en nær dialog med kundene og arrangerer kundeforum, der man har anledning til å utveksle erfaringer i fellesskap.

Ved å danne seg en oppfatning om hvilket trusselbilde hver enkelt kunde er utsatt for, kan EVRY skreddersy en beskyttelse mot kortsvindel.

EVRY har meget stor erfaring med og innsyn i hvordan kortsvindlere opptrer. Med vår inngående kunnskap har vi bygget opp markedets mest avanserte system for transaksjonsovervåking, som i dag er det mest brukte i Skandinavia. Ved å agere i sanntid døgnet rundt, kan EVRY stoppe svindelforsøkene mens de pågår, noe som har redusert antall bedragerier betraktelig.


DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.