Gå til innhold
100% kommunikasjon med Workplace for Stangeland Maskin!

100% kommunikasjon med Workplace for Stangeland Maskin!

Våren 2019 innførte Stangeland Maskin AS Workplace by Facebook for sine 700 ansatte. Stangeland Maskin har valgt «100% kommunikasjon» som et av sine viktigste mål i 2019. 100% kommunikasjon betyr at flyten går åpent og uhindret begge veier – med færrest mulig ledd.

Dette har vært krevende i en spredd organisasjon, men nå får alle anledning til å være med selv. Med egen profil og eget bilde blir også kommunikasjonen mer personlig slik at man faktisk vet hvem dere jobber samen med i mye større grad.

«Nå drive me butikk i samen! Det va jysla kjekt med adle tebagemeldingene itte den fysste videoen eg la ut fra Bauma», sier administrerende direktør Tommy Stangeland. «Også va de så enkelt å bare gjer det»

Innhold er viktig - intet innhold, intet engasjement

Allerede i den tidlige fasen var EVRY tydelige om at alle løsninger må være relevante for brukerne. Derfor må løsningen være fylt av innhold FØR brukerne slippes inn. Men et intenst løp fra beslutning til launch av løsningen, var det viktig å bli veiledet og styrt gjennom forberedelsene av EVRY slik at vi faktisk leverte det vi skulle. Vi ble «tvunget» til å prioritere prosjektet og fikk synliggjort gode risikovurderinger som gjorde våre valg enklere.

«Det he vore gysla gildt å se bore- og sprengnings-gjengen legga ut live-video frå sprengninger på anleggene våre i Gruppa «Rigg og bang» sier merkevarebygger Tove Ree. «Det er lærerikt og informativt! Kollegaer bidrar med erfaringsoverføringer både i tekst og bilder, deler aktuelle nyhetssaker som angår oss i Stangeland og sprer generelt sett arbeidsglede. Workplace er en viktig bidragsyter både til kulturbygging og verdiskapning.»

Stangeland Maskin - en ledende entreprenør

Stangeland Maskin AS er regionens største anleggsentreprenør og ledende i Norge på utbygging av vindmølleparker. Virksomheten er spredt over et stort geografisk område og de aller fleste av våre ansatte tilbringer timevis alene i egen bil/maskin og ønsket om en tettere kommunikasjon med selskapet og medarbeidere er stort.

Stangeland Maskin er stolte av å ha en av landets beste maskin- og utstyrsparker. Vi er også stolte av å ha en økonomisk sterk og smidig ryggrad. Men vår aller viktigste ressurs er våre rundt 700 ansatte. Når vi i tillegg har så mange flotte kunder og samarbeidspartnere, blir det naturlig for oss å legge listen høyt for vår visjon: Ledende.

Stangeland Maskin AS omsetter for rundt 1,6 milliarder kroner og er en del av Stangeland Gruppen som har en omsetning på godt 2 milliarder kroner. Stangeland er et selskap med historie og har eget museum som viser selskapets opprinnelse fra den første Brøyt gravemaskinen.

Stangeland Maskin sin visjon er å være ledende gjennom fokus på verdiene Arbeidsglede, Forberedt, Ryddig og Effektiv.

«Våre 700 ansatte jobber på mange forskjellige lokasjoner i team som stadig endrer seg. Å få ut informasjon og ikke minst å tilbakemeldinger på dette er krevende i en slik organisasjon.», sier Kristian Fjermestad, IT ansvarlig hos Stangeland Maskin. «Vi har valgt å ta i bruk Workplace levert fra EVRY, da vi er overbevist om at dette vil fungere hos oss». Med sin lave brukerterskel, full støtte for mobile flater og inviterende form, er Workplace både lett å komme i gang med og å fortsette å bruke. Det er lett å dele, men like lett å bli engasjert gjennom likes, delinger, kommentarer og tagging av kollegaer.

Webinar om Workplace by Facebook

Har du lyst til å ta fatt på en reise med oss?

La oss snakke mer om verdiene vi skaper for kundene våre!

Related Content

This is an introduction to related content.