Gå til innhold
Sykehuset i Østfold, blant de beste i verden på klinisk datasystem

Sykehuset i Østfold, blant de beste i verden på klinisk datasystem

Sykehuset i Østfold ble vurdert til EMRAM-nivå 6 på den anerkjente HIMSS-skalaen som måler hvor modne sykehus er når det gjelder kliniske datasystem. Resultatet er det høyeste i Norden og blant de beste i verden.

Rangeringen ser på hvordan et sykehus utnytter kliniske IT-løsninger og oppnår økt pasientsikkerhet. I dette prosjektet leverte vi elektronisk kurve-løsningen og det er selve kjerneløsningen for den kliniske behandlingen. Innføringen resulterte i at papirjournalene er fjernet og leger og sykepleiere har fått tilgang til riktig og samlet informasjon når de trenger det – en forutsetning for god pasientbehandling.

Thomas Færgestad, klinisk applikasjonsspesialist, har lang bakgrunn fra helsesektoren og var sentral i utviklingen og innføringen av kurveløsningen.

Løsningen bygger på det globalt markedsledende kliniske informasjonssystemet MetaVision – og dekker vesentlige deler av legemiddelbehandlingen og pasientdokumentasjonen. I løsningen ligger nødvendig klinisk informasjon oppsummert i tilpassede skjermbilder og det gis omfattende beslutningsstøtte for leger og sykepleiere. For eksempel gis varsler ved allergier, uheldige kombinasjoner eller doseringer av legemidler. Dette gir økt pasientsikkerhet.

Endringsledelse burde være en del av prosjektet
Thomas poengterer at den viktigste delen av ethvert IT-prosjekt er menneskene som skal benytte løsningen:
- Verdens beste løsning hjelper lite hvis de ansatte på sykehuset ikke tar den i bruk. Sykehusledelsen i Østfold har kommunisert en tydelig visjon og satt høye mål, og klart å få med seg de ansatte på reisen. Vi har møtt motiverte medarbeidere som har gjort tilpassingen, opplæringen og innføringen enklere. Det er alltid variasjoner mellom roller og enheter på et sykehus – og det er viktig at løsningen støtter opp under dette. Samtidig må leger og sykepleiere læres opp til å jobbe annerledes for å hente ut gevinstene ved den nye løsningen. Vi anbefaler derfor alltid at endringsledelse er en integrert del av enhver planlagt endring og i alle faser av prosjektet.

Thomas avslutter med en kort status;
- Den Elektronisk Kurve-løsningen er for tiden i bruk på flere sykehus i Helse Sør-Øst, og i Helse Nord bygger vi på erfaringene fra Sykehuset i Østfold og tilpasser til deres regionale behov.