Gå til innhold
Over en million svensker leser Journal via nettet

Over en million svensker leser Journal via nettet

På oppdrag fra Inera AB utvikler EVRY tjenesten Journalen. Her kan pasienter lese journalen sin via nettet. Hver måned logger over en million innbyggere seg inn for å se i journalen og samtlige regioner i Sverige benytter seg av tjenesten.

EVRY har utviklet både Journalen og forgjengeren Sustains på oppdrag fra Landstinget i Uppsala fylke. I dag er oppdragsgiveren Inera AB.

Siden starten av prosjektet har EVRY vært drivende og tilført betydelig kompetanse. For oss har det vært viktig å ha en partner som forstår både helse- og omsorgstjenester og teknologi.

Maria Petterson, Inera AB.

Tilgjengelighet
Den svenske regjeringen har satt som mål at Sverige skal være best på e-helse i 2025. En del av den nasjonale IT-strategien for helse- og omsorgstjenester inkluderer at pasienter skal kunne ta del i egne journaloppføringer via nettet. Tjenesten Journalen er et viktig bidrag på veien til å oppnå denne visjonen.

Med tjenesten Journalen får pasientene mulighet til å være mer delaktige i egen helseomsorg. Undersøkelser viser at deltagelse øker forståelsen og motivasjonen til å følge de råd og anvisninger man får som pasient. Ikke minst for kronisk syke er det en fordel å selv kunne håndtere sykdommen på best mulig måte.

Informasjonen som er tilgjengelig i Journalen er for eksempel notater fra legebesøk, informasjon om vaksinasjoner, henvisninger, diagnoser, medisiner og prøveresultater, men det varierer over hele landet. Målet er at alle innbyggere fra 16 år i 2020 skal ha tilgang til all informasjon om seg selv, som er dokumentert i regionfinansiert helsevesen og tannpleie.

EVRY bryter ny mark
Bak oppbygningen av Journalen står Evry for total bemanning av prosjektet. Det betyr at EVRY har satt sammen kompetansen som trengs, med produkteiere, scrummasters, kravanalytikere, utviklere, testere, arkitekter, forvaltningsledere og brukbarhetseksperter. Ved hjelp av denne kompetansen utvikler EVRY og Inera AB løsningen videre.

- Samarbeidet med EVRY har vært en suksessfaktor i dette prosjektet. Arbeidet har konsekvent vært preget av initiativ og bygget opp av et godt sammensatt team hvor alle har bidratt med mye kompetanse og nytenkning, sier Maria Pettersson.

Siden det ikke fantes et detaljert kravbilde og modeller med lignende løsninger på markedet fra før, ble kravene først og fremst oppgitt som mål.

- Å jobbe ut fra Scrum (metode for systemutvikling) har vært veldig effektivt, siden vi raskt kunne fylle applikasjonen med tjenester, forklarer Maria Petterson.

Når man ligger langt framme i utviklingen, er det ingen mal å følge.

- Her har EVRY vært en løsningsorientert partner og er medvirkende årsak til at vi i dag har en tjeneste som er høyt verdsatt av brukerne, legger hun til.

Sikkerhet og brukervennlighet i fokus
I tillegg til brukervennlighet har utgangspunktet vært å tilby samme sikkerhetsnivå som bankene har for sine internettbaserte løsninger. Løsningen er integrert med den nasjonale portalen 1177 «Vårdguiden», som håndterer autentisering og fastsetter regler for hvordan Journalen skal integreres for å opprettholde sikkerheten.

Pålogging skjer via e-ID eller bank-ID på samme måte som brukeren gjør ved betalinger over nettet.

Digital transformasjon gir flere funksjoner og bedre tilgjengelighet
Pasienter har lenge kunnet be om hjelp fra omsorgspersoner og motta papirkopier av journalene sine. For eksempel ble det utstedt 11.000 papirjournaler via Landstinget i Uppsala fylke i 2011. Med tjenesten Journalen har man nå mulighet til å motta samme informasjon via et webgrensesnitt.

I tillegg til å lese journalen sin, har man mulighet til å:

  • få tilgang til egne barns journaler
  • få tilgang til hele eller deler av journalinformasjonen som juridisk stedfortreder
  • fylle ut helseerklæringer eller andre skjemaer
  • motta egen journal som mindreårig fra 13 år