Gå til innhold
Kitch'n fokuserer på kommunikasjon og lagfølelse

Kitch'n fokuserer på kommunikasjon og lagfølelse

Kommunikasjon med ansatte og kollegaer er et av de viktigste punktene for en effektiv og god jobbhverdag. Kitch’n hadde ingen form for intranettløsning og den interne kommunikasjonen var utelukkende via epost. Gjennom Workplace ser Kitch’n at samholdet i bedriften er merkbart bedret, etter at alle har fått muligheten til å bli sett og hørt.

Workplace gir Kitch’n bedre kommunikasjon, mer samhold og effektivitet.

Dette gjorde at hverdagen ble oppfattet som tungvinn og lite strukturert samtidig som viktig informasjon druknet i et hav av eposter. Kommunikasjonen stoppet også ofte ved butikklederne, da medarbeiderne ofte ikke leste eposter. Hver butikkleder måtte bruke ressurser og tid på å skrive ut beskjeder og informasjon til sine ansatte.

En annen stor utfordring var at medarbeiderne følte liten form for tilhørighet til kjeden og kollegaer i mangel på en plattform for informasjon, kompetansedeling og sosial deling. Hovedkontoret hadde heler ingen garanti eller oversikt over hvor mange som hadde lest viktige beskjeder og informasjon.


Vi er ekstremt kampanjestyrte med aktiviteter som endres fort, så vi var på jakt etter et verktøy som raskt og effektivt kunne få ut informasjon til samtlige ansatte i alle ledd av kjeden.

Nina Olene Sefland, IT & Butikkoordinator for Kitch’n Norge.

Vi går på Facebook

Kitch’n ønsket en effektiv og enkelt måte å kommunisere seg imellom. Løsningen måtte innføres raskt som verktøy for daglig kommunikasjon. De ønsket et verktøy som både toppledelsen, butikkledere og ansatte kunne bruke sammen.

Fordelen med Workplace by Facebook er at brukergrensesnittet er kjent for ansatte som bruker Facebook privat. Noe 83 % av den norske befolkningen har. Systemet er designet for å dele informasjon, kompetanse og meningsutvikling internt i en virksomhet.

De ansatte i Kitch’n var godt kjent med brukergrensesnittet. Noe som gjorde at Workplace kunne tas i bruk med en gang uten tidkrevende kurs og opplæringsaktiviteter.

Workplace som system er adskilt fra Facebook selv om brukergrensesnittet er likt og kan brukes både fra PC og mobil. Dette betyr at selv de som ikke har en privat Facebook profil kan være på Workplace.

Suksess fra dag en

Gjennom Workplace har Kitch’n nå en plattform der viktig informasjon kommer ut til alle ledd i kjeden. Det er lett å spore hvem som har fått med seg viktig informasjon og tid og ressurser spares.

Kitch’n føler nå at hverdagen er mer strukturert og effektiv og Nina har sett en større positiv holdning blant de ansatte. Som en praktisk konsekvens har også antall epostutvekslinger internt i kjeden gått merkbart ned.

Workplace eier også en oversettelsesfunksjon som har ført til at kommunikasjonen mellom Sverige og Norge nå går uten problemer.

Utrullingen av Workplace krevde minimalt med tid og opplæring, samtidig som Workplace har lave driftskostnader. Det ble dermed en kostnadseffektiv løsning som ga Kitch’n en strukturert og lettvint kommunikasjon med ansatte i alle ledd.

Spennende! Jeg vil vite mer om hvordan vi kan jobbe sammen

Related Content

This is an introduction to related content.