Gå til innhold

Førerløse trucker åpner for vekst og utvikling

"Våre ansatte kan nå fokusere på oppgaver som kommer sluttkunden til gode. Tidligere gikk operatørene ca. 18 000 skritt om dagen, nå regner vi med å få dette antallet ned til ca. 10 000 skritt, noe som gir en hverdag med mindre stress. Alt takket være de automatiserte truckene," sier Michael Jonsson, administrerende direktør, AD plast AB.

For å fortsatt være konkurransedyktige på det globale markedet, har AD-plast valgt å automatisere oppgaver som ikke er verdiskapende for bedriften og kundene deres. Takket være automatiserte trucker kan de nå fokusere på kvalitetssikring og produktivitet.

«Overgangen til automatiserte trucker var en del av min visjon for bedriften. For å kunne konkurrere på markedet må vi ta i bruk ny teknologi. EVRY er godt kjent med selskapet vårt, og var en selvskreven samarbeidspartner for meg», sier Michael.

Åpner for kompetanseutvikling og vekst

Sammen med Toyota har AD-plast utviklet en teknisk løsning som gjør det mulig med kommunikasjon mellom bedriftens forretningssystem og systemet for de førerløse truckene.

Ad plast.png

Løsningen er basert på det eksisterende forretningssystemet, noe som gjør at man minimerer risikoen for feil som ulike system kan medføre. Løsningen har til og med åpnet for videre kompetanseutvikling hos de ansatte og eliminert tunge arbeidsoppgaver.

AD-plast produserer plastkomponenter i små og store volum. De jobber med en helhetlig tilnærming der alt fra konsulentvirksomhet til produksjonsverktøy og montering inngår. De følger kunden gjennom hele prosessen for å kunne levere et komplett sluttprodukt.

«Nå kan vi videreutdanne tidligere truckførere, og har eliminert anstrengende arbeidsoppgaver som ikke skaper verdi for våre kunder. Vi har mer personale tilgjengelig i produksjonen og kan dermed ta på oss flere oppdrag og vokse som bedrift», forklarer Michael.

Basert på eksisterende forretningssystem

Nå kan AD-plast overlate de monotone arbeidsoppgavene til truckene, og personalet kan fokusere på kvalitetssikring. Et eksempel på oppgaver de førerløse truckene håndterer, er å hente ferdig gods ved en maskin og returnere med tom pall, plassere gods i lagerhyller og plukke frem gods for utlevering ved en av bedriftens fire lastesluser.

ad plast 2.png

Å installere teknologien med førerløse trucker trenger hverken være komplisert eller dyrt, og krever ikke at du bytter ut ditt eksisterende forretningssystem.

Er du nysgjerrig på hvordan førerløse kjøretøy kan hjelpe din bedrift – ta kontakt så løser vi det sammen!

Automatiserte trucker

For å fortsatt være konkurransedyktige på det globale markedet, har AD-plast valgt å automatisere oppgaver som ikke er verdiskapende for bedriften og kundene deres. Takket være automatiserte trucker kan de nå fokusere på kvalitetssikring og produktivitet.