Gå til innhold

Fakturahotell gjennom Multikanal gir gevinst

Hver måned sender Lyse ut rundt 400.000 fakturaer til kunder som kjøper produkter og tjenester innenfor energi eller telekom fra bedriften. Lyse ønsket å redusere kostnader til fakturahåndtering. Samtidig ville de øke brukervennligheten for kundene sine, slik at de vil ha en bedre oversikt over fakturaene sine.

I praksis betyr dette at Lyse trengte et fakturahotell der kunden gjennom kundeservice eller ”Min side” på nettsidene selv kan velge om fakturaen skal komme i konvolutt, som e-postvedlegg, e-faktura, avtalegiro eller til Digipost. I tillegg til å ha mulighet for å velge hvilke varslingssystemer som ønskes.

Fakturahotellet måtte oppfylle regnskapslovens krav til lagring og tilgjengelighet samt tilby Multikanal fakturadistribusjon i tråd med den enkelte kundens ønsker. I tillegg til disse kravene var det viktig for Lyse at vi var proaktive på leveringen, og at løsningen var kostnadseffektiv og moderne og fremtidsrettet.

På bakgrunn av dette ville Lyse bli en av våre pilotkunder på Multikanalløsning. I tillegg til implementering av løsningen har våre konsulenter jevnlige oppdateringsmøter med Lyse, der vi oppsummerer og ser på utviklingsområder.

– Vi opplever etter implementeringen av Multikanal at vi har en velfungerende og solid løsning som løser behovene våre i tråd med intensjonene. Når man opererer i så prissensitive markeder som våre, blir kostnadssiden avgjørende for resultatet. Eksempelvis koster hver kundesamtale med vår supportavdeling omkring 100 kroner, det betyr at kostnadene raskt eskalerer om fakturadistribusjonen ikke fungerer som den skal, sier Leif Holger Boge, fag- og prosjektansvarlig i Lyse.

Fremdeles ønsker noen å få tilsendt faktura på papir. Til denne gruppen kan Lyse nå gi bedre muligheter enn tidligere, til å legge ved markedsbudskap, og de vil få en mer moderne produksjonsform og unngå fortrykte ark gjennom løsningen.

Lyse har mange viktige bedriftskunder og gjennom Multikanal vil elektroniske fakturaer leveres direkte inn i kundens regnskapssystem.

Lyse har etter Multikanal fått betydelige reduserte kostnader til fakturahåndtering. Samtidig har de en overordnet målsetting om å være best i bransjen på kundeservice.

Leif ønsker å fremheve på at de synes dette er en fremtidsrettet løsning som har redusert kostnadene og hjulpet bedriften med å kunne være best på kundeservice.

- Uavhengige bransjeundersøkelser viser at vi er på god vei. Samarbeidet med dere er ett viktig bidrag til å oppnå dette, konkluderer Leif.

Etter implementeringen av Multikanal mener Lyse at de har fått en løsning som både dekker dagens behov og utgjør en solid plattform for fremtidens fakturahåndtering.

Konkret utvikles det nå en løsning som vil gi oss sanntids oversikt over hele fakturadistribusjonen, slik at vi hele tiden kan overvåke utviklingen.

www.lyse.no

Related Content

This is an introduction to related content.