Gå til innhold
Digitalisering gjennom E-resept sikrer folkehelse

Digitalisering gjennom E-resept sikrer folkehelse

Hvert år fører feilmedisinering til skader og dødsfall. Helse og omsorgsdepartementet gav Helsedirektoratet (nå Direktoratet for e-helse) oppdrag å utvikle en elektronisk tjeneste for enkel og sikker overføring av reseptinformasjon, som bidrar til færre feilmedisineringer.

Utviklingen av elektronisk resept ar vært en stor del av digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren. Hensikten var å redusere risikoen for feillevering av legemidler, frigjøre ressurser og utvikle en effektiv tjeneste for innbyggere.

Digitale tjenester skal gi bedre brukeropplevelser og bidra til å frigjøre ressurser for de ansatte. E-resept, eller elektronisk resept, er en tjeneste der tilgjengelighet og feilfrie leveranser er avgjørende for folkehelsen til det norske folk. Den prisvinnende løsningen er en tjeneste der resepten blir sendt til en database. Når resepten ligger i databasen kan du hente den ut på hvilket som helst apotek i hele landet, så lenge du har gyldig legitimasjon.

Sammen med Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har vi i mange år jobbet med å utvikle en applikasjon som er selve kjernen i løsningen.

E-resept er et av de aller beste eksemplene på effektiv digitalisering av offentlig sektor, og vi er stolte over å få lov å ta del i utvikling av løsningen. Vi ønsker å hjelpe kundene våre å realisere en digital transformasjon i samfunnet. Dette vil vi gjøre gjennom utvikling, drift og modernisering.

Geir Arne Olsen, senior vice president for Public Sector i EVRY.

Løsningen måtte oppfylle strenge krav til sikkerhet og personvern, og være en byggekloss for nasjonale e-helse-initiativ som elektronisk kjernejournal. I tillegg stiller løsningen et tøft tilgjengelighetskrav på 99,9%

– Vi har et tett og godt samarbeid med EVRY som har utviklet og drifter Reseptformidleren. Dette er selve navet i e-resept og kan best forklares som en «reseptbank» med aktive resepter, sier Ingar Dahl, avdelingsdirektør for produksjon og tjenesteoppfølging i Direktoratet for e-helse.

Utbredelsen av e-resept har vært svært vellykket og over 80 prosent av alle resepter som i dag sendes ut er elektroniske. Årlig går det over 369 millioner resepter, gjennom løsningen. De aller fleste legekontorer, legevakter og apoteker benytter i dag e-resept. Målet er at andelen elektroniske resepter skal være tilnærmet 100 %.

Gevinster
- Årlig går det flere milliarder kroner gjennom systemet som er av stor samfunnsmessig betydning, sier Dahl.
Derfor er det spesielt viktig for Direktoratet for e-helse at løsningen er effektiv og robust.

Vi har fått god hjelp til å etablere gode rutiner for håndtering av problemer, der EVRY drifter feil- og hendelsesrapportering.

Ingar Dahl, avdelingsdirektør for produksjon og tjenesteoppfølging i Direktoratet for e-helse

E-resept er et viktig bidrag til modernisering av legemiddelforvaltningen og til bedre kommunikasjon i helsetjenesten. Tjenesten bidrar til at leger får bedre oversikt over pasienters totale medisinbruk og historikk. Den kan heller ikke forfalskes og all informasjon blir lagret sentralt, slik at både rekvirent og apoteker har tilgang.

Pasienter kan på sin side få fornyet en resept uten å måtte innom legekontoret. Løsningen gir også enklere oppgjørs- og kontrollprosesser og mer korrekt utbetaling av refusjon.