Gå til innhold
Kode som redder liv

Kode som redder liv

I 2018 ga Lfant EVRY følgende utfordring: hva kan vi sammen gjøre for å forhindre de 300 trafikkulykkene der barn er involvert hvert år? Resultatet ble et opplæringsprogram i trafikksikkerhet for barn, der Augmented Reality og Gamification er de viktigste verktøyene.

Utfordringen

Lfant er en innovasjonsavdeling i Länsförsäkringar som har i oppgave å komme opp med nye idéer som kan skape endring hos virksomheter, kunder og i samfunnet som helhet. EVRY har jobbet på en rekke slike prosjekter med Lfant – alt fra å forebygge vannskader ved hjelp av IoT og maskinlæring, til virtuelle virkelighetsløsninger.

Når vi starter på et prosjekt av denne typen begynner vi som oftest med SPARK, som er vår innovasjonsprosess. Det er en metode som kombinerer tanker om design, effektiv igangsetting og kjapp utvikling. Hensikten er å hurtig identifisere behov og forutsetninger for å lage hypoteser som kan undersøkes og valideres, og om noe fungerer, fortsetter vi med å gjennomføre dem raskt.

– Målet er selvfølgelig å redde liv. Det er derfor vi gjør dette. Jeg intervjuet barna etterpå, og nesten alle sa at de hadde lært trafikksikkerhet. Nå vet de for eksempel hvordan man krysser veien sikkert, som er kjempeviktig. Det er bare når du prøver et produkt der ute i det virkelige liv at du kan se om det faktisk blir en suksess, sier Lisa Olsson, COO, LFant AB.

Research

Vårt researcharbeid viste at over halvparten av barna var redde og nervøse i trafikken. Barna fortalte om bilførere som kjørte på rødt lys, syklister og mopeder på fortauet og biler som kjørte inne på lekeplasser. De syntes også det var ubehagelig hvis det var vanskelig å se, for eksempel hvis snøen ikke var måkt eller om en hekk ikke var klippet skikkelig.

En av de største utfordringene med barn og trafikksikkerhet er at de som oftest har et veldig selvsentrert tankesett – de orienterer seg ut fra sitt eget perspektiv og greier ikke forstå at andre kan se ting på en annen måte. I trafikken betyr det at de ikke kan forutse, og dermed heller ikke ta hensyn til, bilførernes intensjoner og måte å tenke på.

Det har blitt gjort mange forsøk på å gi barn opplæring i trafikksikkerhet, men uten særlig hell. Det kommer av at barna gjør som de skal i kontrollerte omgivelser, men ikke i mer kompliserte trafikksituasjoner. Grunnen til at det er så vanskelig for dem å handle ut fra situasjonen, er at barn under 12 år har store problemer med å sette trafikkunnskapene sine ut i praksis.

Løsningen

En av hypotesene vi arbeidet med, var at man ville få færre ulykker, og barna ville lære mer, dersom man ga opplæring gjennom virkelighetsnære situasjoner og gamifisering der de fikk oppleve og øve på forskjellige trafikksituasjoner på en underholdende og trygg måte. Løsningen ble derfor et interaktivt spill der barna fikk lære om trafikksikkerhet i et trygt miljø.
Innledende undervisning i grunnleggende trafikksikkerhetsregler gir dem de ferdighetene de trenger. Så får barna spille et Pokémon Go-inspirert spill der de skal samle inn veiskilt og plassere dem på riktig sted.

Resultatet

Løsningen har blitt testet ut i en rekke barnehager og grunnskoler i Skåne med godt resultat. En annen variant har også blitt gjennomført av tusenvis av barn på forskjellige arrangement på stedene der de bor. Det barna likte aller best var å lete etter trafikkskilt, og fortelle foreldrene sine om dem. Intervjuer og undersøkelser viser at 90% av barna lærte seg å krysse veien på en trygg måte. Sammen med Länsförsäkringar, Lfant og Trafikverket jobber vi nå med å utvikle den digitale løsningen med nytt undervisningsmateriale for lærere, slik at de kan benytte det som et verktøy i trafikksikkerhetsundervisning på skoler i hele Sverige.

Beautiful Code er nominert til pris

Beautiful Code

I 2018 ga Lfant EVRY følgende utfordring: hva kan vi sammen gjøre for å forhindre de 300 trafikkulykkene der barn er involvert hvert år? Resultatet ble et opplæringsprogram i trafikksikkerhet for barn, der situasjoner fra virkeligheten og gamifisering er de viktigste verktøyene.

Ønsker du å forme fremtiden med oss?

Vi leter alltid etter nye kloke hoder. Din neste utfordring finner du hos oss!

Bli med i Friends of TietoEVRY

Kode som redder liv
Se når en stilling som passer deg blir ledig
Kode som redder liv
Fear of missing out? Vi holder deg oppdatert!