Gå til innhold

Unge vil ha forsikringen sin som AirBnB, Uber og Netflix: Enkel og digital!

Særlig den yngre generasjonen som er født digitale, vet å ta i bruk nye løsninger. For mange bedrifter er dette den største utfordringen i dag: at brukerne ligger et hestehode foran dem teknologisk. Fremtidens forsikring - Derfor stilles stadig høyere krav til aktuelle tjenester.

– I dag er det kundene som driver utviklingen. Folk har blitt mindre opptatt av kjente merkenavn med lang fartstid – for flertallet har brukeropplevelse, tilgjengelighet og pris blitt viktigere, sier Jan Tore Flaglien, direktør for Industries and Services i EVRY.
Lett tilgjengelig, enkelt, oppsøkende og tilstedeværelse i kanalene brukeren faktisk benytter seg av. Samtlige vi har snakket med mente at forsikringsselskapene må bli flinkere til å være tilstede på riktig måte. Pris var også viktig for alle. I tillegg ønsket flere seg forsikring ”on-demand” – eksempelvis reiseforsikring som kan kjøpes kun for et konkret antall dager.
Forsikringsselskapene må nå brukeren på en annen måte enn de gjør i dag. Jeg oppfatter at manges løsning er nettsider der man må lete seg igjennom side etter side for å få riktig informasjon, sier Rebekka (25).
Abenayan (19) er bekymret for hastigheten:
– Vi mennesker utvikler oss veldig fort, det slår ikke bra ut for bransjene som blir hengende etter, sier han.
Mens brukerne ønsker seg digitale løsninger som gjør livet enda litt enklere, er hverdagen i et forsikringsselskap kompleks. Flere bytter hotell med tjenester som Airbnb, går med i bilkollektiver og benytter IoT til å levere smartere liv, noe som endrer måten folk ønsker å forsikre seg på.
For forsikringsselskapene ligger det altså ikke an til å bli noe enklere med det første.
– I tillegg til å håndtere daglig drift og endret kundeadferd, kommer det stadig nye konkurrenter, nye produkter, nye digitale kommunikasjonskanaler og økte tilgjengelighetskrav. Det sektoren har behov for nå er smarte og effektive IT-løsninger, sier Jan Tore Flaglien.
Og legger til:
– Forsikringsselskapene står ovenfor et stort skifte og blir tvunget inn i den nye verdenen. Veldig mange har kjerneløsninger på store tunge systemer som de må gjøre noe med, enten ved å bygge rundt eller erstatte dem helt. IT-budsjettene deres blir nødvendigvis ikke større, men det er på tide å omdisponere.
Hos oss i EVRY har vi bygget opp et team av forsikringseksperter med bakgrunn fra ulike deler av bransjen, tilbyr standardiserte produkter og tjenester som er rustet for endring.

– Skal man imøtekomme kundenes forventninger, er det helt avgjørende med systemer som muliggjør det. At man digitaliserer prosesser som tidligere har vært manuelle for eksempel, for å frigjøre ressurser til å lansere nye tjenester raskt.
Bransjen har vært avventende i Norge og store aktører har sittet trygt lenge, men sånn vil det ikke fortsette.
Med IoT, Big Data og alle de nye digitale mulighetene, er det aktørene som hele tiden gir kundene det de vil ha som blir vinnere, avslutter Jan Tore.