Gå til innhold
Prekvalifiseringsløsning som forenkler arbeidet

Prekvalifiseringsløsning som forenkler arbeidet

Vi har hjulpet EPIM med å bygge et fremtidsrettet og intuitivt system for samsvarende leverandører og operatører på norsk sokkel. Det nye og intelligente systemet har potensial for stor besparelse i driftskostnader og gjør det enklere for alle parter å holde seg oppdatert.

Bakgrunn

På norsk sokkel bruker de 27 olje- og gassoperatørene rundt 50 milliarder kroner hvert år på produkter og tjenester for å drive sikker og effektiv produksjon, og involverer mer enn 4000 leverandører fra hele verden. Å matche den beste leverandøren til tusenvis av forespørsler er tidkrevende og gjør ikke alltid den beste kampen om service, produktkvalitet, egnethet, tilgjengelighet eller pris. I mer enn 20 år har et felles kvalifikasjonssystem (Achilles JQS) blitt brukt til å kvalifisere leverandørene og matchende operatørkrav med de beste leverandørene.

EPIM, som er eier av JQS-konseptet, bestemte seg for å bygge sin egen og mer fremtidsrettede løsning tilpasset EPIMs brukere. Sammen med EPIM har EVRY opprettet en veikart for dette og utviklet en erstatning for det gamle systemet, som ble lansert høsten 2018.

Prosjektet

EVRY har vært medvirkende til utviklingen av den nye JQS-løsningen fra EPIM, som er et leverandørregister og en kvalifikasjonsservice som brukes av kjøpere i norsk og dansk olje- og gassektoren. Den forvalter leverandørinformasjon og risiko i forsyningskjeden, og muliggjør effektiv innkjøp i samsvar med EUs regelverk, som dekker de fleste innkjøpsbehov. Samarbeid mellom operatører og leverandører koordinert av EPIM, vil levere en standardisert industriløsning for norsk sokkel, der operatørene og leverandørene i fellesskap har avtalt om standarder for produkt- og tjenestekategorier, retningslinjer for kompetanseanalyse og kjerneinngang for alle viktige funksjoner i løsning.

Hele prosjektleveransen fra EVRY inkluderer arkitektur, rådgivning, applikasjonsutvikling og applikasjonsstyring. Som et resultat av prosess- og gjennomføringsprosjektet, har EVRY blitt tildelt ytterligere forretninger med EPIM som chatbot, service desk, kunstig intelligens, robotikk og automatiserte prosesser.

Gjennom hele prosjektet har EVRY jobbet tett med EPIM gjennom ukentlige workshops med referansegruppen og hyppige prosjektmøter i prosjektet. Prosjektlederen har vært lokal, mens utviklingen har blitt håndtert fra Ukraina.

Forretningsresultater

Løsningen er helt utviklet, utviklet og drevet av EVRY basert på EPIMs kravspesifikasjoner. Med dette har EPIM en moderne, intuitiv løsning som gjør jobben med å holde seg oppdatert mye lettere for alle leverandører til norsk oljesektor. Det gjør det også lettere for operatører å finne de riktige leverandørene basert på en moderne søkemotor. Løsningen er bygget på en plattform som gjør det enkelt å legge til flere kognitive funksjoner og å utvide løsningen med fremtidige behov.

"Den nye og intelligente EPIM JQS har potensial for stor besparelse i driftskostnader, og like viktig, og sørge for at riktig produkt og service er i samsvar med kravet i et forvirrende basseng av leverandører"