Gå til innhold
Økt verdiskapning ved innføring av nytt energimerkesystem

Økt verdiskapning ved innføring av nytt energimerkesystem

Ved å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger kan samfunnet vårt bli både mer effektivt og mer bærekraftig. Ved å implementere et nytt energimerkesystem av boliger og yrkesbygg kan man oppnå økt bevissthet om energibruk og at bygningen blir mer energieffektiv.

I dag skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Denne består av et energimerke som viser bygningens energistandard.

Vi har utviklet et energimerkesystem for ENOVA, og dette systemet har to viktige mål:

  • Klassifisering av en bygnings energibruk (Klasse A, Klasse B, Klasse C…)
  • Gi bygningseieren gode forslag til energitiltak for forbedring av Klassifiseringen

Basert på Microsoft teknologi, er løsningen utviklet gjennom et godt og åpent samarbeid mellom ENOVA, Multiconsult og EVRY. Vi håndterer både forvaltning og videreutvikling av Energimerkesystemet for å ivareta systemet inn i fremtiden.


Selve energimerkesystemet er en Web-basert selvbetjeningsløsning med et fleksibelt og brukervennlig grensesnitt. Løsningen kan brukes av både vanlige huseiere og eksperter, og på bakgrunn av de dataene som bruker legger inn, utfører systemet detaljerte energiberegninger som gir grunnlaget for energiattesten.


Løsningen er også integrert med bygningsregisteret i Matrikkelen hos Kartverket, slik at bruker vil finne sine egne eiendommer. Systemet beregner en energi karakter etter en skala angitt i egne forskrifter og utsteder en energiattest for den enkelte bygning. Energimerkesystemet er tilgjengeliggjort som en selvbetjeningsløsning på internett.


Energimerkeordningen skal bidra til at flere blir bevisste om gode energiløsninger i eksisterende bygg, og at det bygges flere boliger med høy energistandard. Heldigvis er det er et stort potensial for å redusere samlet energibruk i framtidens Norge.