Gå til innhold

Reiseregning og utlegg – la systemet gjøre jobben med alt på mobil

I de fleste virksomheter må alle ansatte føre og registrere reiseregninger og utlegg, men de færreste har oversikt over lover, regler og bedriftens egne retningslinjer.

Dette gir ofte frustrerte ansatte, mange feilregistreringer og unødvendig bruk at tid på administrative prosesser. Men det trenger ikke være slik. Med Unit4 Travel & Expenses (tidligere Current) gjør systemet mye av jobben både med registrering og validering – slik at de ansatte kan fokusere på mer produktive oppgaver. Vi vil også vise en selvregistrerings løsning av reiser og utlegg for eksterne brukere som (innleide, politikere og frilansere mm.)

En Nordisk undersøkelse fra 2017 på oppdrag fra Eurocard viser at de minst effektive bruker 55 min pr reiseregning, og de mest effektive bruker 8 min.

Detaljer

Dato og klokkeslett
Varighet

Verter

EVRY