Gå til innhold

Lønn del 1 . grunnkurs i Unit4

Formålet med kurset er å gjøre deltageren i stand til å opprette ressurser, legge inn ressursinformasjon og administrere stillinger. Deltageren skal også kunne registrere variable lønnstransaksjoner og faste variable trekk.

Følgende emner blir behandlet i kurset:

  • Ressursregisteret, herunder blant annet registrere ressurser, lønnsinformasjon, bruk av lønnsimulering, faste lønnarter, satser og saldi, fordeling av lønnskostnader, dokumentarkiv
  • Direkte koblinger fra ressursregisteret
  • Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner
  • Stillingsadministrasjon
  • Variabel lønn og lønnstransaksjoner
  • Lønnsjustering
  • Faste og variable trekk

Målgruppe: Funksjonelle brukere.

Forkunnskaper: Introduksjon til Unit4 Business World.

Praktisk informasjon: Kursdeltagerne benytter Unit4 sine PC'er. Prisen inkluderer lunsj.

Vi sender jevnlig ut informasjon om våre kurs. Hvis du ikke ønsker slik informasjon kan du melde deg av nyheterbrevet første gangen du mottar det.

Dato og klokkeslett

Fra
Til

Sted

Unit4 Gjerdrumsvei 4, Nydalen, Oslo

Pris