Gå til innhold

Kurs

  • Excelerator er et program i programmet Excel og benyttes for å lage rapporter på et høyt nivå. Etter kurset skal brukerne selv kunne lage sine egne enkle Excelerator-rapporter. Enkelte vil i tillegg kunne lage avanserte rapporter.

  • Du går gjennom de prosessene du har behov for å lære deg når du skal arbeide med Excelerator.

  • Du lærer å lage egne spørringer og rapporter i Unit 4 Business World.

  • Formålet med kurset er å lære hvilke muligheter som finnes og hvordan du kan få kontroll over tilganger i din virksomhet.

  • Anleggsmodulen, i dette kurset lærer du det grunnleggende.

  • Lær å lage spørringer i Unit4 Business World Web. I dette kurset får du en innføring i hvordan du kan sette opp egne spørringer på Web og lære å bruke de mulighetene som ligger i spørreverktøyet Informasjonsbrowser.

  • Formålet med kurset er å gi deltageren kunnskap om hvordan man med enkle grep kan få bedre oversikt og en enklere hverdag i Unit4 Business World. Følgende emner blir gjennomgått i e-læringen:

  • Formålet med kurset er å gi deltageren kunnskap om hvordan man kan benytte spørringer til hente ut opplysninger om ressurser og lønnstransaksjoner, både før, underveis og i en lønnskjøring. Følgende emner blir gjennomgått:

  • Formålet med kurset er å gi deltageren en innføring i Unit4 Business World (UBW). Etter kurset skal deltageren ha kjennskap til funksjoner i menyer, skjermbilder, hjelpefiler, spørrefunksjonalitet og standard rapporter.

  • Pris 5000 per kunde,