Gå til innhold

UNIT4 i Stat

Kl 13:00 starter dagens parallellspor. Jobber du innen stat eller helse? Her finner du noe for deg.

Det er ofte gjennom nyetablerte og raskt voksende bedrifter at nye ideer, varer og bedre tjenester kommer inn i markedet. Praktiseringen av anskaffelsesregelverket blir ofte nevnt som en barriere i offentlig sektor for å utnytte innovasjonskraften hos disse selskapene. I dette foredraget presenteres hvordan offentlig sektor kan legge til rette for samarbeid med denne type selskaper, og hvordan vi kan utnytte mulighetene som finnes i innovativ anskaffelsesmetodikk.

Foredragsholdere

UNIT4 i Stat
Johan Englund
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoriatet
Tilbake til agendan