Gå til innhold
Program 2018

Program 2018

Nedenfor ser du fjorårets spennende program på IKT-dagen

PROGRAM  2018
07:45  Registrering

Innsjekk, mingling og frokost

08:15 Kulturinnslag ved artisten Halvor!
08:30 Velkommen til IKT-dagen
Muligheter for lokalt næringsliv på Innlandet.
v/Karl Olav Nordengen, regiondirektør, EVRY
og næringssjef Tor Rullestad, Ringsaker kommune
08:45 Digital lederskap
Digitalt lederskap står på agendaen som aldri før. Både offentlig og privat sektor står overfor store endringsprosesser. De teknologiske mulighetene er enorme, men vi ser et gap mellom den digitale hverdagen de fleste av oss opplever og der vi kunne ha vært ved å ta i bruk tilgjengelig teknologi. Digitalt lederskap er essensielt for å lykkes med dette og vi går igjennom fem områder du bør fokusere på i digitaliseringsreisen.
v/Karl Olav Nordengen, regiondirektør, EVRY
09:05 BETTER, QUICKER, CHEAPER TOGETHER
Colab er en innovasjonslab hvor 6 nasjonale lotterier jobber raskt og effektivt for å skape og validere lotterikonsepter. Alle lotteriene bidrar med kapital og ressurser, og ambisjonen er å utvikle nye spillkonsepter raskt, som testes/valideres i ett av markedene. Det er opp til hvert enkelt lotteri om de ønsker å benytte seg av konseptet kommersielt. EVRY fasiliterer prosessen og utviklingsløpene med bistand fra BEKK og METHOD (UK).
v/Geir Magne Skår, Product Manager, Norsk Tipping
09:35 Jakter på Hedmarks Spotify eller Google!
Nytt såkornfond på 100 millioner kroner for Hedmark, hva, for hvem og hvordan? – Tidenes største enkeltløft for entreprenører i Hedmark!
v/Tore-Anstein Dobloug, phd, direktør Sparebankstiftelsen
10:00 Pause, mingling og litt å bite i
10:30 Bank og finans - en bransje i endring!
Den finansielle sektor gjennomgår store endringer og investeringsvilligheten i teknologi er høy. Nye aktører forsøker å få fotfeste med innovative løsninger, myndighetene deregulerer markedet og tradisjonelle verdikjeder endres. Christian Fjestad, leder innovasjon i SpareBank 1 Østlandet, gir et innblikk i hvordan banken forholder seg til det stadig endrende landskapet ved å tilrettelegge for økt innovasjon.
v/Christian Fjestad, leder Innovasjon, Sparebank 1 Østlandet

10:50 Nye tider - gammelt nytt!
Lar vi oss forføre av ny teknologi? Hvor står mennesket i dagens og framtidas kommunikasjonsverden? Finner vi opp de samme hjulene på nytt og glemmer motoren..? Hvor var du da Dr. Bark brøt logaritmekoden?
Jens Johansen, kommunikasjonspsykolog og IKT-konsulent
11:30 Lunsj og mingling
12:30 Gausdal Landhandleri - Økt digital samhandling i hele verdikjeden
Gausdal Landhandleri har over flere år effektivisert egen vareflyt gjennom digitalisering. En digital vareflyt har gitt sporbarhet og kontroll på leveranser hele veien fra leverandør til byggeplass, samtidig har det bidratt til bedre lønnsomhet og økt produktivitet.
Fokus fremover vil være å hjelpe byggmestre og entreprenører med å realisere den digitale byggeprosessen ved å hente ut effekter av de mulighetene som finnes her ifht reduserte kostnader, raskere prosjektgjennomføring og sikre helhet ved å kunne samhandle hele veien fra planlegging til drift. Gjennom et bredt samarbeid jobbes det med en løsning basert på åpne standarder som vil legge til rette for å tette det digitale bruddet som i dag er mellom handelen og entreprenører/ byggmestere fordi bestillinger ikke gjøres elektronisk.
v/Per Lieng, Økonomisjef, Gausdal Landhandleri
13:00 Når tåka letter
Analyser viser at hypen rundt kognitive teknologier blir mindre fremover og erstattet av pragmatisme. Kundene våre spør etter forretningsverdi og konkrete bruksområder fremfor glossy presentasjoner. Derfor flytter vi fokus fra selve teknologiene til smarte kombinasjoner og løsninger som virkelig skaper verdi!
v/Elin Hauge, Leder Emerging Tech, EVRY
13:20 Historien om VG fra papiravis til #1 på mobil
Mediebransjen har blitt og blir fortsatt angrepet fra alle kanter. Det har aldri vært mer krevende å lykkes, men det er fullt mulig! VG har kommet seg helskinnet gjennom første digitale transformasjon og deler noen av sine spennende erfaringer.
v/Ola Stenberg, Utviklingsredaktør VG
13:55 Oppsummering av dagen
v/Karl Olav Nordengen, regiondirektør, EVRY