Gå til innhold

IKT dagen på Innlandet 2019

EVRY og Ringsaker kommune ønsker alle som er opptatt av IKT og næringsutvikling velkommen til den 6.  årlige IKT-dagen - Det digitale Innlandet!

Det digitale Innlandet
Denne dagen skal gi inspirasjon til deg og din virksomhet. Inspirasjon til å tenke nytt, se nye fremtidsmuligheter og tenke nye samarbeid. Mange spennende foredragsholdere kommer for å dele av sin erfaring rundt digitalisering, teknologitrender og samfunnsutvikling. Hva betyr de digitale endringene i samfunnet for utviklingen av Innlandet. Hvilke muligheter vil et nytt fylke kunne bety? Dette vil blant andre vår nye fylkesrådmann Trond Bamrud fortelle om. På Prøysenhuset 5. november samler vi et knippe virkelig spennende og erfarne foredragsholdere vil inspirere deg.

Du får høre spennende foredrag om hvor veien går videre når det gjelder teknologitrender og samfunnsutvikling. Statssekretæren til digitaliseringsministeren Paul Chaffey innleder dagen med foredraget Smart og effektiv digitalisering. Silvjia Seres, forsker og rådgiver skal dele spennende tanker om ledelse i digitaliseringens tid. Anders Hvid fra DareDisrupt mener en nordisk modell for bærekraft og innovasjon kan være fremtiden. Dessuten får du se digitalisering i praksis og høre om Yara Birkeland – verdens første autonome og elektriske containerskip og mye mer...

Dagen arrangeres av EVRY og Ringsaker kommune sammen med IKT-Ressursforum på Innlandet og er åpen for alle.
Velkommen skal du være!

PROGRAM

Velkommen!

PROGRAM

07:45  Registrering
Innsjekk, mingling og frokost
08:15 Kulturinnslag Erik Harstad
08:30 Velkommen til IKT-dagen 2019 - Det digitale Innlandet
Vi er i vekst og utvikling. Hvordan kan vi skape levende, "digitale" distrikter? Hva skal til for å lykkes med næringsutvikling i vårt nye fylke? Vi viser noen gode eksempler på innovasjons- og digitaliseringsprosjekter.
v/Karl Olav Nordengen, regiondirektør, EVRY og næringssjef Tor Rullestad, Ringsaker kommune
09:00 Smart og effektiv digitalisering
Nordmenn er et digitalt folkeslag målt opp mot andre nasjoner, også innen offentlige tjenester. Eksempler på dette er bl.a. skattemeldingen og ID porten. Regjeringen har dog høye ambisjoner, og ønsker å drive utviklingen videre. Hva betyr dette for den lokale forvaltningen, og hvordan er kommunene best rustet for å møte disse ambisjonene? Her er det flere viktige momenter som bl.a. tilgang til data, kompetanse, etiske retningslinjer, og europeisk samarbeid. Hør Paul Chaffey sine tanker rundt dette.
v/Paul Chaffey, statssekretær for Digitaliseringsministeren
09:30 Ledelse i digitaliseringens tid!
Den fjerde industrielle revolusjonen endrer ikke bare forretningsmodeller og markedsposisjoner, den endrer hvordan vi jobber og hvordan vi leder, og hvordan vi er. Silvija Seres foredrag ser på hva som skjer i denne store teknologidrevne omveltningen av alle næringer og samfunn, og hvordan vi kan best tilpasse oss og drive denne endringsreisen på en konstruktiv måte som ledere og ansatte.
v/Silvija Seres,Investor & Advisor
Mathematician & business developer
Entrepreneur & boardmember
10:15 Pause
10:35 En fremtid med biometri
Med teknologi som AI, bilde og ansiktsanalyse kan vi bruke ansikt, øyeregionen og iris til verifikasjon av identitet. Brage forteller oss hvordan bildeanalyse kan brukes på nye måter og forhindre sikkerhetsangrep.
v/Brage Strand, Adm. Dir. Mobai
11:05 Sikkerhet i vår nye teknologiske verden
Digitalisering gir nye utfordringer, blant annet ved bruk av offentlige og hybride it-tjenester. Er det mulig å ivareta sikkerheten i slike scenarier og hvilken tilnærming bør vi ha for å beskytte oss best mulig?
v/Bjørn Kråkevik, stabssjef, Cyberforsvaret
11:35 Lunsj og mingling
12:35 DareDisrupt
Teknologi er overalt i samfunnet vårt. Hvordan vi jobber, lever og forholder oss til hverandre endrer seg daglig. Hva slags fremtid skaper vi og hva slags fremtid ønsker vi å skape? Den anerkjente foredragsholderen Anders Hvid forteller oss hvorfor en nordisk modell for verdibasert innovasjon og bærekraft kan være fremtiden.
v/Anders Hvid, Co-founder/partner, DareDisrupt
13:05 Det digitale sagbruket
Veien til det digitale sagbruket handler om hvordan utnytte IoT, Big Data og Industri 4.0 I praksis. CIO Even Rognan Lutnæs forteller om erfaringer og konkrete økonomiske resultater fra digitaliseringsarbeidet i Moelven Industrier.
Even Rognan Lutnæs, CIO, Moelven Industrier
13:35 Pause
13:50 Oppdatering fra IKT Ressursforum
Stein Andersen, leder
14:00 Det nye fylket Innlandet
Den nye fylkesrådmannen for Innlandet deler tanker og planer for vår nye fylkeskommune i ett digitalt perspektiv.
v/Trond Bamrud, Fylkesrådmann Innlandet
14:30 Oppsummering
v/Karl Olav Nordengen, regiondirektør, EVRY


Anders Hvid DareDisrupt Insight 2019.png
DareDisrupt, Anders Hvid

Dato og klokkeslett

Fra
Til

Sted

Prøysenhuset Prestvegen 1
Vis i Google Maps

Verter

EVRY
Ringsaker kommune
IKT Ressursforum Innlandet

Pris

Sosiale medier IKT-Dagen Det digitale Innlandet

Related Content

This is an introduction to related content.

Tjeneste: Digital Arbeidsplass
Tagget som: #digitalarbeidsplass, #samarbeid
Customer case: ALLSKOG helt i skyene
Tagget som: #skytjenester, #Azure, #Office365, #digitalarbeidsplass
Bransje: Forretningsløsninger
Tagget som: #Offentlig, #Digitalisering, #AI